Du kan fjerne de tilpassede fanene som du oppretter.

1

Velg fanen som skal fjernes.

2

Velg Jabber > fil > Fjern egen definert tab...

3

Velg Fjern.

Kategorien blir fjernet.