Utworzone karty niestandardowe można usuwać.

1

Wybierz kartę do usunięcia.

2

Wybierz kolejno opcje Jabber > Plik > Usuń niestandardową kartę.

3

Wybierz opcję Usuń.

Karta zostanie usunięta.