Du kan ta bort alla anpassade flikar som du skapar.

1

Välj flik att ta bort.

2

Välj Jabber > Arkiv > Ta bort anpassad flik ...

3

Klicka på Ta bort.

Fliken tas bort.