Отправяне на повикване

Слушалката ти работи точно като обикновен телефон. Но ви улесняваме да правите обаждания.

Извършване на повикване

1

Когато слушалката ви е в престой, въведете телефонния номер с клавиатурата. За да стартирате номера с плюс (+), натиснете и задръжте Звездичка, докато + дисплеите на екрана.

2

Натиснете Отговор/Изпращане .

Извършване на повикване по различен ред

Може да имате повече от една линия на слушалката си. По подразбиране вашата слушалка избира първия ред. Но, можете да се обадите от втората линия.

1

Когато слушалката ви е в престой, въведете телефонния номер с клавиатурата. За да стартирате номера с плюс (+), натиснете и задръжте Звездичка, докато + дисплеите на екрана.

2

Натиснете Линия.

3

Маркирайте линията и натиснете Изберете.

Извършване на разговор с високоговорителя

1

Когато слушалката ви е в престой, въведете телефонния номер с клавиатурата. За да стартирате номера с плюс (+), натиснете и задръжте Звездичка, докато + дисплеите на екрана.

2

Натиснете Високоговорител .

Извършване на повикване със слушалки

1

Когато слушалката ви е в престой, извадете капака от порта на слушалките и включете слушалките си.

2

Въведете телефонния номер с клавиатурата. За да стартирате номера с плюс (+), натиснете и задръжте Звездичка, докато + дисплеите на екрана.

3

Натиснете Отговор/Изпращане .