Осъществяване на повиквания

Телефонът работи както обикновен телефон. Но така Ви улесняваме при осъществяването на повиквания.

Осъществяване на повикване

Вашият телефон може да има повече от една линия. По подразбиране можете да осъществявате повиквания по основната линия.

1

Когато апаратът не е активен, въведете телефонния номер от клавиатурата. За да започнете числото с плюс (+), натиснете и задръжте Asterisk докато + се покаже на екрана.

2

Натиснете Отговор/Изпрати .

Осъществяване на повикване на друга линия

Слушалката може да разполага с повече от една линия. По подразбиране слушалката избира първата линия. Можете обаче да посъществявате повиквания и от втората линия.

1

Когато апаратът не е активен, въведете телефонния номер от клавиатурата. За да започнете числото с плюс (+), натиснете и задръжте Asterisk докато + се покаже на екрана.

2

Натиснете Линия.

3

Откройте линията и натиснете Избор.

4

Натиснете Отговор/Изпрати .

Осъществяване на разговор с високоговорителя

1

Когато апаратът не е активен, въведете телефонния номер от клавиатурата. За да започнете числото с плюс (+), натиснете и задръжте Asterisk докато + се покаже на екрана.

2

Натиснете високоговорител .

3

Натиснете Отговор/Изпрати .

Осъществяване на повикване със слушалки

1

Когато слушалката не е активна, отстранете капака от порта на слушалката и включете слушалката.

2

Въведете телефонния номер с клавиатурата. За да започнете числото с плюс (+), натиснете и задръжте Asterisk докато + се покаже на екрана.

3

Натиснете Отговор/Изпрати .