Foreta anrop

Håndsettet fungerer akkurat som en vanlig telefon. Men vi gjør det enklere for deg å ringe.

Utfør et anrop

1

Når håndsettet er inaktivt, skriver du inn telefonnummeret med tastaturet. Hvis du vil starte nummeret med pluss (+), trykker du på og holder nede stjerne til + vises på skjermen.

2

Trykk på Svar/Send .

Foreta et anrop på en annen linje

Du kan ha mer enn én linje på håndsettet. Som standard velger håndsettet den første linjen. Men du kan ringe fra den andre linjen.

1

Når håndsettet er inaktivt, skriver du inn telefonnummeret med tastaturet. Hvis du vil starte nummeret med pluss (+), trykker du på og holder nede stjerne til + vises på skjermen.

2

Trykk på Linje.

3

Merk linjen, og trykk på Velg.

Foreta et anrop med høyttalertelefonen

1

Når håndsettet er inaktivt, skriver du inn telefonnummeret med tastaturet. Hvis du vil starte nummeret med pluss (+), trykker du på og holder nede stjerne til + vises på skjermen.

2

Trykk på Høyttalertelefon .

Foreta et anrop med hodetelefoner

1

Når håndsettet er inaktivt, fjerner du dekselet fra hodetelefonporten og kobler til hodetelefonene.

2

Skriv inn telefonnummeret med tastaturet. Hvis du vil starte nummeret med pluss (+), trykker du på og holder nede stjerne til + vises på skjermen.

3

Trykk på Svar/Send .