Ringe

Telefonen fungerer som en vanlig telefon. Men vi gjør det lettere for deg å foreta anrop.

Ringe

Telefonen kan ha flere enn én linje. Som standard kan du foreta anrop på primærlinjen.

1

Mens telefonen er ledig, angir du telefonnummeret med tastaturet. Hvis du vil starte tallet med pluss tegnet (+), trykker du på og holder nede stjerne til + vises på skjermen.

2

Trykk på svar/Send .

Foreta et anrop på en annen linje

Du har mer enn én linje på telefonen. Som standard velger telefonen den første linjen. Men du kan foreta anrop fra den andre linjen.

1

Mens telefonen er ledig, angir du telefonnummeret med tastaturet. Hvis du vil starte tallet med pluss tegnet (+), trykker du på og holder nede stjerne til + vises på skjermen.

2

Trykk på Linje (Line).

3

Merk linjen, og trykk på Velg.

4

Trykk på svar/Send .

Foreta et anrop ved hjelp av høyttaleren

1

Mens telefonen er ledig, angir du telefonnummeret med tastaturet. Hvis du vil starte tallet med pluss tegnet (+), trykker du på og holder nede stjerne til + vises på skjermen.

2

Trykk på høyttaler .

3

Trykk på svar/Send .

Foreta et anrop med hode telefonene

1

Mens telefonen er ledig, tar du dekselet av hodetelefonporten og kobler til headsettet.

2

Angi telefonnummeret med tastaturet. Hvis du vil starte tallet med pluss tegnet (+), trykker du på og holder nede stjerne til + vises på skjermen.

3

Trykk på svar/Send .