Volání

Tento telefon funguje jako běžný telefon. Navíc však usnadňuje uskutečňování hovorů.

Zavolání

Toto sluchátko může mít i více linek. Ve výchozím nastavení uskutečňujete hovory na primární lince.

1

Když je sluchátko nečinné, zadejte pomocí klávesnice telefonní číslo. Chcete-li číslo začínat znakem plus (+), stiskněte a přidržet hvězdičku až na obrazovce +.

2

Stiskněte tlačítko Odpovědět/odeslat .

Uskutečnit hovor na jiné lince

Toto sluchátko může mít i více linek. Sluchátka zvolí ve výchozím nastavení první linku. Můžete však volat i ze druhé linky.

1

Když je sluchátko nečinné, zadejte pomocí klávesnice telefonní číslo. Chcete-li číslo začínat znakem plus (+), stiskněte a přidržet hvězdičku až na obrazovce +.

2

Stiskněte tlačítko Linka.

3

Zvýrazněte linku a stiskněte tlačítko Vybrat.

4

Stiskněte tlačítko Odpovědět/odeslat .

Hlasitého telefonu

1

Když je sluchátko nečinné, zadejte pomocí klávesnice telefonní číslo. Chcete-li číslo začínat znakem plus (+), stiskněte a přidržet hvězdičku až na obrazovce +.

2

Stiskněte tlačítko hlasitého telefonu .

3

Stiskněte tlačítko Odpovědět/odeslat .

Volání pomocí náhlavní soupravy

1

Když je sluchátko nečinné, sejměte kryt z portu náhlavní soupravy a připojte náhlavní soupravu.

2

Zadejte telefonní číslo pomocí klávesnice. Chcete-li číslo začínat znakem plus (+), stiskněte a přidržet hvězdičku až na obrazovce +.

3

Stiskněte tlačítko Odpovědět/odeslat .