Gesprekken plaatsen

Uw telefoon werkt net als een gewone telefoon. U kunt er echter gemakkelijker gesprekken op plaatsen.

Bellen

Uw handset kan meer dan één lijn hebben. Standaard plaatst u de oproepen op de primaire lijn.

1

Als uw handset inactief is, voert u het telefoonnummer in met het toetsenblok. Om het nummer met een plusteken (+) te starten, moet u het sterretje ingedrukt houden tot de + op het scherm verschijnt.

2

Druk op Beantwoorden/Verzenden .

Een oproep op een andere lijn plaatsen

U kunt meer dan één lijn op uw handset hebben. Uw handset selecteert standaard de eerste lijn. U kunt echter ook een oproep vanaf de tweede lijn plaatsen.

1

Als uw handset inactief is, voert u het telefoonnummer in met het toetsenblok. Om het nummer met een plusteken (+) te starten, moet u het sterretje ingedrukt houden tot de + op het scherm verschijnt.

2

Druk op Lijn.

3

Markeer de lijn en druk op Selecteren.

Gesprekken plaatsen met de luidspreker

1

Als uw handset inactief is, voert u het telefoonnummer in met het toetsenblok. Om het nummer met een plusteken (+) te starten, moet u het sterretje ingedrukt houden tot de + op het scherm verschijnt.

2

Druk op Luidspreker .

Gesprekken plaatsen met een headset

1

Verwijder de afdekking van de headsetaansluiting wanneer uw handset inactief is en sluit uw headset aan.

2

Voer het telefoonnummer in met het toetsenblok. Om het nummer met een plusteken (+) te starten, moet u het sterretje ingedrukt houden tot de + op het scherm verschijnt.

3

Druk op Beantwoorden/Verzenden .