Upućivanje poziva

Vaš telefon radi kao normalni telefon. Pojednostavili smo pokretanje poziva.

Pozovite

Slušalica može imati više od jedne linije. Prema zadanoj vrijednosti, upućivanje poziva je na primarnoj liniji.

1

Kada je slušalica slobodna, unesite telefonski broj pomoću tipkovnice. Za započinjanje broja s plusom (+), pritisnite i držite zvjezdicu dok se na zaslonu ne prikaže +.

2

Pritisnite odgovor/Pošalji .

Upućivanje poziva s druge linije

Slušalica može imati više od jedne linije. Prema zadanoj vrijednosti, slušalici odabire primarnu liniju. No, možete uputiti poziv i s druge linije.

1

Kada je slušalica slobodna, unesite telefonski broj pomoću tipkovnice. Za započinjanje broja s plusom (+), pritisnite i držite zvjezdicu dok se na zaslonu ne prikaže +.

2

Pritisnite linija.

3

Označite liniju i pritisnite Odaberi .

4

Pritisnite odgovor/Pošalji .

Pokretanje poziva zvučnikom

1

Kada je slušalica slobodna, unesite telefonski broj pomoću tipkovnice. Za započinjanje broja s plusom (+), pritisnite i držite zvjezdicu dok se na zaslonu ne prikaže +.

2

Pritisnite zvučnik .

3

Pritisnite odgovor/Pošalji .

Pokretanje poziva slušalicom

1

Kada je slušalica u mirovanju, s priključnice za naglavne slušalice skinite poklopac i uključite slušalice.

2

Unosite broja telefona pomoću tipkovnice. Za započinjanje broja s plusom (+), pritisnite i držite zvjezdicu dok se na zaslonu ne prikaže +.

3

Pritisnite odgovor/Pošalji .