Upućivanje poziva

Vaš telefon radi kao normalni telefon. Pojednostavili smo pokretanje poziva.

Pozovite

Slušalica može imati više od jedne linije. Prema zadanoj vrijednosti, upućivanje poziva je na primarnoj liniji.

1

Kada je slušalica slobodna, unesite telefonski broj pomoću tipkovnice. Za pokretanje broja uz plus (+) pritisnite i držite zvjezdicu do + prikazuje na zaslonu.

2

Pritisnite odgovor/Pošalji .

Upućivanje poziva na drugoj liniji

Slušalica može imati više od jedne linije. Prema zadanoj vrijednosti, slušalici odabire primarnu liniju. No, možete uputiti poziv i s druge linije.

1

Kada je slušalica slobodna, unesite telefonski broj pomoću tipkovnice. Za pokretanje broja uz plus (+) pritisnite i držite zvjezdicu do + prikazuje na zaslonu.

2

Pritisnite linija.

3

Označite liniju i pritisnite Odaberi .

4

Pritisnite odgovor/Pošalji .

Upućivanje poziva pomoću spikerfona

1

Kada je slušalica slobodna, unesite telefonski broj pomoću tipkovnice. Za pokretanje broja uz plus (+) pritisnite i držite zvjezdicu do + prikazuje na zaslonu.

2

Pritisnite spikerfon .

3

Pritisnite odgovor/Pošalji .

Upućivanje poziva s slušalicom

1

Kada je slušalica u mirovanju, s priključnice za naglavne slušalice skinite poklopac i uključite slušalice.

2

Unosite broja telefona pomoću tipkovnice. Za pokretanje broja uz plus (+) pritisnite i držite zvjezdicu do + prikazuje na zaslonu.

3

Pritisnite odgovor/Pošalji .