Nawiązywanie połączeń

Twój telefon działa jak zwykły telefon. Ale ułatwiamy Ci dzwonienie.

Zadzwoń

1

Gdy słuchawka jest bezczynna, wprowadź numer telefonu za pomocą klawiatury. Aby rozpocząć liczbę od plus (+), naciśnij i przytrzymaj gwiazdkę, aż na ekranie pojawi się znak +.

2

Naciśnij Odbierz/Wyślij .

Nawiązać połączenie na innej linii

Na telefonie może znajdować się więcej niż jedna linia. Domyślnie słuchawka zaznacza pierwszy wiersz. Ale możesz zadzwonić z drugiej linii.

1

Gdy słuchawka jest bezczynna, wprowadź numer telefonu za pomocą klawiatury. Aby rozpocząć liczbę od plus (+), naciśnij i przytrzymaj gwiazdkę, aż na ekranie pojawi się znak +.

2

Naciśnij linię.

3

Wyróżnij linię i naciśnij wybierz.

Nawiązać połączenie za pomocą zestawu głośnomówiącego

1

Gdy słuchawka jest bezczynna, wprowadź numer telefonu za pomocą klawiatury. Aby rozpocząć liczbę od plus (+), naciśnij i przytrzymaj gwiazdkę, aż na ekranie pojawi się znak +.

2

Naciśnij przycisk Zestaw głośnomówiący .

Nawiązać połączenie za pomocą zestawu słuchawkowego

1

Gdy słuchawka jest bezczynna, zdejmij pokrywę z portu zestawu słuchawkowego i podłącz zestaw słuchawkowy.

2

Wprowadź numer telefonu za pomocą klawiatury. Aby rozpocząć liczbę od plus (+), naciśnij i przytrzymaj gwiazdkę, aż na ekranie pojawi się znak +.

3

Naciśnij Odbierz/Wyślij .