Nawiązywanie połączeń

Ten telefon działa tak samo, jak zwykły telefon. Nawiązywanie połączeń za jego pomocą jest jednak jeszcze łatwiejsze.

Nawiązywanie połączenia

Słuchawka może mieć więcej niż jedną linię. Domyślnie połączenia są nawiązywane na linii podstawowej.

1

Gdy słuchawka jest wolna, wprowadź numer telefonu za pomocą klawiatury. Aby rozpocząć cyfrę od znaku plus (+), naciśnij i przytrzymaj gwiazdkę , aż na ekranie pojawi się znak +.

2

Naciśnij przycisk Odbierz/Wyślij .

Nawiązywanie połączenia na innej linii

Słuchawka może mieć więcej niż jedną linię. Domyślnie słuchawka wybiera pierwszą linię. Można jednak nawiązywać połączenia na drugiej linii.

1

Gdy słuchawka jest wolna, wprowadź numer telefonu za pomocą klawiatury. Aby rozpocząć cyfrę od znaku plus (+), naciśnij i przytrzymaj gwiazdkę , aż na ekranie pojawi się znak +.

2

Naciśnij przycisk Linia.

3

Podświetl linię i naciśnij przycisk Wybierz.

4

Naciśnij przycisk Odbierz/Wyślij .

Nawiązywanie połączeń za pomocą zestawu głośnomówiącego

1

Gdy słuchawka jest wolna, wprowadź numer telefonu za pomocą klawiatury. Aby rozpocząć cyfrę od znaku plus (+), naciśnij i przytrzymaj gwiazdkę , aż na ekranie pojawi się znak +.

2

Naciśnij przycisk Układ głośnomówiący .

3

Naciśnij przycisk Odbierz/Wyślij .

Nawiązywanie połączeń za pomocą zestawu słuchawkowego

1

Gdy słuchawka jest wolna, zdejmij osłonę gniazda zestawu słuchawkowego i podłącz zestaw słuchawkowy.

2

Wprowadź numer telefonu za pomocą klawiatury numerycznej. Aby rozpocząć cyfrę od znaku plus (+), naciśnij i przytrzymaj gwiazdkę , aż na ekranie pojawi się znak +.

3

Naciśnij przycisk Odbierz/Wyślij .