Obavite pozive

Tvoja slušalica radi kao običan telefon. Ali vam olakšavamo da telefonirate.

Uputi poziv

1

Kada vam je slušalica u žiži, unesite broj telefona pomoću tastature. Da biste započeli broj sa plus (+), pritisnite i držite zvezdicu dok se + ne prikaza na ekranu.

2

Pritisnite odgovor/pošalji .

Pozovite drugu liniju

Možda imate više od jedne linije na slušalici. Po podrazumevanoj vrednosti, vaš slušalica bira prvi red. Ali, možeš da pozoveš iz druge linije.

1

Kada vam je slušalica u žiži, unesite broj telefona pomoću tastature. Da biste započeli broj sa plus (+), pritisnite i držite zvezdicu dok se + ne prikaza na ekranu.

2

Pritisnite tasterLine .

3

Istakni liniju i pritisnite taster Izaberi.

Pozovite sa spikerfofonom

1

Kada vam je slušalica u žiži, unesite broj telefona pomoću tastature. Da biste započeli broj sa plus (+), pritisnite i držite zvezdicu dok se + ne prikaza na ekranu.

2

Pritisnite spikerfon.

Obavite poziv sa slušalicama sa mikrofonom

1

Kada je slušalica u žiži, uklonite poklopac iz porta slušalica sa mikrofonom i priključite slušalice sa mikrofonom.

2

Unesite telefonski broj pomoću tastature. Da biste započeli broj sa plus (+), pritisnite i držite zvezdicu dok se + ne prikaza na ekranu.

3

Pritisnite odgovor/pošalji .