1

Докоснете Стаи и изберете стаята, за да напуснете.

2

Докоснете Информация и докоснете .