1

Tik op Ruimten en kies de ruimte die u wilt verlaten.

2

Tik op Informatie en tik op .