1

Trykk på rom og velg rommet du vil forlate.

2

Trykk på informasjon og trykk på .