1

Dotknij Pokoje i wybierz pokój, który chcesz opuścić.

2

Dotknij Informacje i dotknij .