1

Tryk på Rum , og vælg det rum, du vil forlade.

2

Tryk på Oplysninger , og tryk på .