1

Щракнете върху индикатора горе вдясно на екрана си и след това щракнете върху Преглед на проверката на здравето.

Когато имате лоша мрежова връзка и опитът ви в събранието е ограничен, автоматично се появява известие.

Цвят

Статус на изправност

Описание

Зелено

Добро

В състояние си да имаш пълния опит в срещата.

Жълто

Слаб

Проблемите може да създадат някои ограничения за вашия опит в събранието.

Червено

Лошо

Проблемите определено ограничават опита ви в събранието.

След като бъде идентифициран проблем, програмата за проверка на здравето обобщава проблема и ви предоставя списък с действия, които можете да следвате, за да решите проблема в здравния статус.

2

Щракнете върху Изпращане на отчет за проблеми, за да изпратите отчета за проблема директно от страницата "Проверка на здравето".

За повече информация относно процесора и използването на паметта вижте, Аудио и видео статистика.