1

Klicka på indikatorn längst upp till höger på skärmen och klicka sedan på Visa hälsokontroll.

När du har en dålig nätverksanslutning och din mötesupplevelse är begränsad kommer ett meddelande att visas automatiskt.

Färg

Hälsostatus

Beskrivning

Grön

Bra

Du får en helhetsupplevelse av mötet.

Gul

Dåligt

Problem kan skapa vissa begränsningar för din mötesupplevelse.

Röd

Dålig

Med vissa problem kan du med stor bandbredd begränsa din mötesupplevelse.

När ett problem har identifierats sammanfattar hälsokontrollen problemet och ger dig en lista över åtgärder som du kan följa för att lösa problemet i hälsostatusen .

2

Klicka på Skicka problemrapport för att skicka problemrapporten direkt från hälsokontrollen.

Mer information om CPU- och minnesanvändning finns i Ljud - och videostatistik.