1

Klikněte na indikátor v pravém horním rohu obrazovky a potom klikněte na Zobrazit kontrolu stavu.

Pokud máte špatné síťové připojení a vaše zkušenosti se schůzkami jsou omezené, automaticky se zobrazí oznámení.

Barva

Zdravotní stav

Popis

Zelená

Dobrá

Můžete mít plný zážitek ze schůzky.

Žlutá

Špatná

Problémy mohou vytvářet určitá omezení pro vaše prostředí pro schůzky.

Červená

Špatné

Problémy rozhodně omezují váš zážitek ze schůzky.

Jakmile je problém identifikován, kontrola stavu shrne problém a poskytne vám seznam akcí, které můžete provést k vyřešení problému v části Stav.

2

Kliknutím na tlačítko Odeslat hlášení o problému odešlete hlášení o problému přímo ze stránky Kontrola stavu.

Další informace o využití procesoru a paměti naleznete v tématu Statistika zvuku a videa.