1

Kliknij wskaźnik w prawym górnym rogu ekranu, a następnie kliknij pozycję Wyświetl kontroler kondycji.

Jeśli masz słabe połączenie sieciowe, a środowisko spotkania jest ograniczone, automatycznie pojawi się powiadomienie.

Kolor

Kondycja

Opis

Zielony

Dobra

Możesz mieć pełne doświadczenie spotkania.

Żółty

Słaba

Problemy mogą powodować pewne ograniczenia w sposobie korzystania ze spotkania.

Czerwony

Zły

Problemy zdecydowanie ograniczają wrażenia ze spotkania.

Po zidentyfikowaniu problemu kontroler kondycji podsumowuje problem i udostępnia listę działań, które można wykonać, aby rozwiązać problem w obszarze Stankondycji .

2

Kliknij przycisk Wyślij raport o problemie, aby wysłać raport o problemie bezpośrednio ze strony Sprawdzanie kondycji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat użycia procesora i pamięci, zobacz Statystykiaudio i wideo.