1

Klik på indikatoren øverst til højre på skærmen, og klik derefter på Vis sundhedskontrol.

Når du har en dårlig netværksforbindelse, og din mødeoplevelse er begrænset, vises der automatisk en underretning.

Farve

Helbredsstatus

Beskrivelse

Grøn

God

Du kan få den fulde mødeoplevelse.

Gul

Dårlig

Problemer kan skabe visse begrænsninger for din mødeoplevelse.

Rød

Dårlig

Problemer begrænser helt sikkert din mødeoplevelse.

Når et problem er identificeret, opsummerer sundhedskontrol problemet og giver dig en liste over handlinger, du kan følge for at løse problemeti sundhedssektoren.

2

Klik på Send problemrapport for at sende problemrapporten direkte fra siden Sundhedskontrol.

Få yderligere oplysninger om CPU- og hukommelsesbrug i Lyd - og videostatistik.