1

Klikk indikatoren øverst til høyre på skjermen, og klikk deretter Vis tilstandskontroll.

Når du har en dårlig nettverkstilkobling og møteopplevelsen er begrenset, vises det automatisk et varsel.

Farge

Helsestatus

Beskrivelse

Grønn

God

Du kan få den fulle møteopplevelsen.

Gul

Dårlig

Problemer kan skape noen begrensninger for møteopplevelsen.

Rød

Dårlig

Problemer begrenser definitivt møteopplevelsen.

Når et problem er identifisert, oppsummerer tilstandskontrollen problemet og gir deg en liste over handlinger du kan gjøre for å løse problemet i Tilstandsstatus.

2

Klikk på Send problemrapport for å sende problemrapporten direkte fra Tilstandskontroll-siden.

Hvis du vil ha mer informasjon om CPU- og minnebruk, kan du se Lyd- og videostatistikk.