Общ преглед

Функцията за автоматично осигуряване в контролния център позволява самопредоставяването на устройствата на потребителя в Унифициран CM за извикване в UCM Cloud без намеса на никой администратор. Тази функция избягва свръхпредоставянето на няколко устройства за потребител в Унифициран CM и премахва необходимостта от приближаване към администратора всеки път, когато личното им устройство бъде променено. Устройствата се създават автоматично в Унифициран CM, когато даден потребител е предвиден за Повикване в Webex (Унифициран CM) и влиза с регистрирания си имейл адрес или User ID към Webex App.

Администраторите не са длъжни да отидат в Unified CM, за да предоставят предварително някое от устройствата на Webex App за потребители в тяхната организация. Когато потребителят влезе в Приложението Webex с помощта на което и да е устройство за първи път, новият тип устройство е автоматично създаден за потребителя, дори ако устройството вече не е налично в сървъра на Unified CM.

Тази функция позволява автоматично осигуряване на следните типове устройства в Унифициран CM за потребителите, когато влизат в Webex App от различни платформи на устройства:

 • Устройство с Android (BOT)

 • Устройства с Chromebook/iPad (TAB)

 • Устройства с Windows/MAC (CSF)

 • iPhone устройство (TCT)

Разрешаване на автоматично осигуряване

Можете да изберете автоматично осигуряване на типа устройство за потребител на ниво организация и на ниво настройки за извикване на потребители.


Автоматично осигуряване на устройства за Webex App в Унифицирания CM се поддържа от Webex App версия 41.12.

Настройки на организацията

 1. От изгледа на клиента в контролния център (https://admin.webex.com), отидете на Услуги > Клиентски настройки > Настройки.

 2. Определете правилата, за да определите кои устройства са разрешени за Автоматично осигуряване. Изберете от опция:

  • Настолни компютри и мобилни устройства

  • Само настолни компютри

  • Само мобилни устройства

  Можете да конфигурирате автоматично осигуряване на Webex приложение за потребители на работен плот, мобилен или и двете.

  Можете също да промените тази настройка на ниво потребител за конкретни потребители в контролния център. За настройките на ниво потребител вижте Потребителски настройки.


  Настройките на потребителското ниво имат приоритет пред настройките за ниво по подразбиране на организацията за автоматично осигуряване на функцията за приложения на Webex.

Настройки на потребителя


Гарантирайте, че ИД на имейл или потребителския идентификатор в имейл формат на Унифициран CM съвпада с ид на имейл на потребителя в контролния център.

 1. От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Управление > потребители.

 2. Изберете потребителя, за да модифицирате и щракнете върху "Обаждане".

 3. Под Настройки на Унифициран диспечер на комуникации изберете опцията разрешено устройство от падащия списък. Типът устройство по подразбиране е Работен плот и мобилен.

  • Настолни компютри и мобилни устройства

  • Само настолни компютри

  • Само мобилни устройства

 4. На унифицирана страница за администриране на CM проверете дали потребителят има свързано основно разширение.

  Ако потребителят няма основно разширение и което и да е устройство, свързано, добавете основно разширение към потребителя.

  1. Отидете > за управление напотребители/телефон Добавяне > бързо добавянена потребител/телефон.

  2. Намерете потребителя и добавете разширение в настройките на Разширения.

Настройки на автоматично осигуряваните устройства

Следната таблица изброява сценариите и настройките на шаблона, използвани за новото създадено устройство, когато Потребителят се регистрира в Приложението Webex за първи път от ново мобилно устройство или Десктоп устройство

Свързано(и) устройство(а) Настройки, използвани за автоматично осигурявано устройство
Няма налично устройство

Настройки на устройството

Ако потребителският профил, свързан към краен потребител, е конфигуриран с няколко универсални шаблона за устройства (UDTs), настройките на новото създадено устройство Webex App се копират от UDT въз основа на следния приоритетен ред:

 1. UDT, свързани с мобилните устройства и настолните устройства

 2. UDT, свързани с телефоните на бюрото

 3. Използва се шаблон за авторегистрация (System Default UDT) на клъстера, ако в Потребителския профил не е конфигуриран UDT


 

Създаването на устройство е неуспешно, ако не е налична нито една от горните три опции.


 

Стандартен модел конкретен Шаблон за бутон за телефон е конфигуриран за автоматично осигуреното устройство.

Всяко устройство

Настройки на устройството — Ако крайният потребител има устройство, свързано и използва друг тип устройство, за да влезе в Webex App за първи път, новите настройки на автоматично осигуряваните устройства се копират от съществуващото свързано устройство в следния приоритетен ред:

 • Мобилен (TCT/TAB/BOT)

 • Работен плот (CSF)

 • Всички други устройства


 

Стандартен модел конкретен Шаблон за бутон за телефон е конфигуриран за автоматично осигуреното устройство.

Въз основа на съществуващия профил за защита на телефона, свързан, автоматично осигуреното устройство избира един следния нов Профил за защита на телефона.

Съществуващ профил за защита на телефона Автоматично осигурено име на профил за защита на телефона
Универсален профил за защита (модел независим) Универсален профил за защита (модел независим)
Стандартен модел специфичен профил за защита Стандартен нов модел специфичен профил за защита
Персонализиран модел специфичен профил за защита Стандартен нов модел специфичен профил за защита
Потребителски универсален профил за защита (независим модел) Потребителски универсален профил за защита (независим модел)