Overzicht

Met de functie voor automatisch inrichten in Control Hub kunt u de apparaten van gebruikers in Unified CM voor bellen in UCM Cloud zelf inrichten zonder interventie van een beheerder. Deze functie voorkomt over-provisioning van meerdere apparaten voor een gebruiker in Unified CM en voorkomt dat de beheerder elke keer dat zijn/haar persoonlijke apparaat wordt gewijzigd, moet worden gewijzigd. Apparaten worden automatisch gemaakt in Unified CM, wanneer een gebruiker is ingericht voor inbellen in Webex (Unified CM) en zich met zijn of haar geregistreerde e-mailadres of gebruikers-id bij de Webex-app meldt.

Beheerders moeten niet naar Unified CM gaan om de Webex-appapparaten vooraf te voorzien van gebruikers in hun organisatie. Wanneer de gebruiker zich voor de eerste keer via een apparaat bij de Webex-app meldt, wordt het nieuwe apparaattype automatisch voor de gebruiker gemaakt, ook als het apparaat nog niet beschikbaar is in de Unified CM-server.

Met deze functie kunnen de volgende apparaattypen in Unified CM automatisch worden ingericht voor gebruikers wanneer ze zich via verschillende apparaatplatforms aanmelden bij de Webex-app:

 • Android-apparaat (BOT)

 • Chromebook-/iPad-apparaten (TAB)

 • Windows/MAC-apparaten (CSF)

 • iPhone-apparaat (TCT)

Automatisch inrichten inschakelen

U kunt ervoor kiezen om het apparaattype voor een gebruiker automatisch in te stellen op organisatieniveau en op instellingenniveau van bellen voor gebruikers.


Automatisch inrichten van Webex-app-apparaten in de Unified CM wordt ondersteund vanuit de Webex-app versie 41.12.

Organisatie-instellingen

 1. Ga vanuit de klantweergave in Control Hubhttps://admin.webex.com), naar Services en > instellingen voor > instellingen.

 2. Definieer het beleid om te bepalen welke apparaten automatisch kunnen worden ingericht. Kies uit een optie:

  • Desktop en mobiel

  • Alleen desktop

  • Alleen mobiel

  U kunt de automatische provisioning van de Webex-app configureren voor gebruikers op desktop, mobiel of beide.

  U kunt deze instelling ook wijzigen op gebruikersniveau voor specifieke gebruikers in Control Hub. Zie Gebruikersinstellingen voor instellingen op gebruikersniveau .


  De instellingen op gebruikersniveau hebben prioriteit boven de standaardniveau-instellingen van de organisatie voor de automatische provisioning van de functie Webex-app.

Gebruikersinstellingen


Zorg ervoor dat de e-mail-id of Gebruikers-id-mailindeling van Unified CM overeenkomt met de e-mail-id van de gebruiker in Control Hub.

 1. Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com, naar Beheer > gebruikers.

 2. Selecteer de gebruiker die u wilt wijzigen en klik op Bellen.

 3. Selecteer onder Instellingen unified Communications Manager de optie voor het toegestane apparaat in vervolgkeuzelijst. Het standaardapparaattype is desktop en mobiel.

  • Desktop en mobiel

  • Alleen desktop

  • Alleen mobiel

 4. Controleer op de pagina Unified CM-beheer of de gebruiker een primaire extensie heeft die aan de extensie is gekoppeld.

  Als de gebruiker geen primaire extensie en gekoppeld apparaat heeft, voegt u een primaire extensie aan de gebruiker toe.

  1. Ga naar Gebruikersbeheer of > Gebruiker/telefoon toevoegen > Snel gebruiker/telefoon toevoegen.

  2. Zoek de gebruiker en voeg een extensie toe in de instellingen voor extensies .

Instellingen voor automatisch inrichten apparaat

De volgende tabel bevat de scenario's en sjablooninstellingen die worden gebruikt voor het nieuwe apparaat dat is gemaakt wanneer de gebruiker zich voor het eerst bij de Webex-app aanmeldt vanaf een nieuw mobiel of desktopapparaat

Gekoppelde apparaat(en) Instellingen die worden gebruikt voor automatisch inrichtend apparaat
Geen apparaat beschikbaar

Apparaatinstellingen

Als het gebruikersprofiel dat aan een eindgebruiker is gekoppeld, is geconfigureerd met meerdere Universele apparaatsjablonen (UDT's), worden de instellingen van het nieuwe Webex-app-apparaat dat is gemaakt, gekopieerd uit het UDT op basis van de volgende prioriteitvolgorde:

 1. UDT gekoppeld aan de mobiele en desktopapparaten

 2. UDT is gekoppeld aan de bureautelefoons

 3. Automatische registratiesjabloon (System Default UDT) van de cluster wordt gebruikt, als er geen UDT is geconfigureerd in het gebruikersprofiel


 

Apparaat maken mislukt als geen van de bovenstaande drie opties beschikbaar zijn.


 

Standaardmodelspecifieke telefoonknopsjabloon is geconfigureerd voor het automatisch inrichtende apparaat.

Elk apparaat

Apparaatinstellingen : als de eindgebruiker een apparaat heeft gekoppeld en een ander apparaattype gebruikt om zich voor de eerste keer bij de Webex-app aan te melden, worden de nieuwe instellingen voor automatisch inrichten van het apparaat gekopieerd van het bestaande gekoppelde apparaat in de volgende prioriteitvolgorde:

 • Mobiel (TCT/TAB/BOT)

 • Bureaublad (CSF)

 • Alle andere apparaten


 

Standaardmodelspecifieke telefoonknopsjabloon is geconfigureerd voor het automatisch inrichtende apparaat.

Op basis van het bestaande Telefoonbeveiligingsprofiel dat is gekoppeld, kiest het automatisch ingerichte apparaat een van de volgende nieuwe Telefoonbeveiligingsprofiel.

Bestaand telefoonbeveiligingsprofiel Automatisch inrichtende naam voor telefoonbeveiligingsprofiel
Universal Security Profile (model onafhankelijk) Universal Security Profile (model onafhankelijk)
Standaard model specifiek beveiligingsprofiel Standaard nieuw model specifiek beveiligingsprofiel
Aangepast model specifiek beveiligingsprofiel Standaard nieuw model specifiek beveiligingsprofiel
Aangepast universeel beveiligingsprofiel (onafhankelijk model) Aangepast universeel beveiligingsprofiel (onafhankelijk model)