Genel Bakış

Control Hub'daki otomatik sağlama özelliği, yöneticinin müdahalesi olmadan UCM Bulut'ta Çağrı için Unified CM'de kullanıcının cihazlarının kendi kendine sağlanmasını sağlar. Bu özellik, Unified CM'de bir kullanıcı için birden fazla cihazın fazla sağlanmasını önler ve kişisel cihazı değiştir her değiştir her durumda yöneticiye yakınlık sağlama ihtiyacının ortadan kaldırılmasını sağlar. Cihazlar, bir kullanıcı Webex'da (Unified CM) çağrı için sağ olduğunda otomatik olarak Unified CM'de oluşturulur ve Kullanıcı Kimliği veya kayıtlı e-posta adresiyle oturum Webex.

Yöneticilerin, kuruluşların daki kullanıcılar için Uygulama cihazlarından herhangi birini ön tedarik etmek Webex CM'ye gidip bu cihazlara gerek yoktur. Kullanıcı ilk kez bir cihaz kullanarak Webex Uygulamasında oturum alarsa da cihaz Unified CM sunucusunda henüz kullanılamıyorsa yeni cihaz türü kullanıcı için otomatik olarak oluşturulur.

Bu özellik, çeşitli cihaz platformlarından Uygulama üzerinde oturum açmaları kullanıcılar için Unified CM'de aşağıdaki cihaz Webex otomatik olarak sağlanmasını sağlar:

 • Android Cihazı (BOT)

 • Chromebook/iPad Cihazları (TAB)

 • Windows/MAC Cihazları (CSF)

 • iPhone Cihazı (TCT)

Otomatik Sağlamayı Etkinleştir

Kuruluş düzeyinde ve kullanıcı arama ayarları seviyesinde bir kullanıcı için cihaz türünü otomatik olarak sağlamayı seçebilirsiniz.


Unified CM'de Webex Uygulama cihazlarının otomatik olarak sağlanması, Webex Uygulama sürümü 41.12'den de destekler.

Kuruluş Ayarları

 1. Control Hub'daki müşteri görünümünden (https://admin.webex.com), Hizmetler ve İstemciAyarları > 'ye > gidin.

 2. Otomatik sağlama için hangi cihazların izin verilmiyor olduğunu belirlemek üzere politikayı tanımlayın. Bir seçenekten seçim belirtin:

  • Masaüstü ve mobil

  • Yalnızca masaüstü

  • Yalnızca mobil

  Masaüstü, mobil veya her Webex için otomatik sağlama ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

  Bu ayarı Control Hub'daki belirli kullanıcılar için kullanıcı seviyesinde de değiştirebilirsiniz. Kullanıcı düzeyi ayarları için bkz. Kullanıcı Ayarları.


  Kullanıcı düzeyi ayarları, hızlı erişim uygulaması özelliğinin otomatik sağlanması için kuruluşun varsayılan Webex öncelik alır.

Kullanıcı Ayarları


E-posta kimliğinin veya e-kullanıcı kimliği Unified CM'nin e-posta biçimindeki kullanıcı kimliğiyle Control Hub'da kullanıcının e-posta kimliğiyle eş olduğundan emin olun.

 1. Görüntüde müşteri görünümünden, https://admin.webex.com, Yönetim ve > gidin.

 2. Değiştir öğesini seçin ve Arama'ya tıklayın.

 3. Unified Communications Manager ayarları altında, izin verilen cihaz seçeneğini listeden açılır liste. Varsayılan cihaz türü Masaüstü ve mobil'dir.

  • Masaüstü ve mobil

  • Yalnızca masaüstü

  • Yalnızca mobil

 4. Unified CM Yönetimi sayfasında, kullanıcının Birincil Uzantı ilişkili olup olduğunu kontrol edin.

  Kullanıcının Birincil Uzantıya ve ilişkili bir cihazı yoksa kullanıcıya Birincil Uzantı ekleyin.

  1. Hızlı Kullanıcı /> Eklemek için Kullanıcı/> Yönetimi'ne gidin.

  2. Kullanıcı bulun ve Uzantılar ayarlarında bir uzantı ekleyin.

Otomatik Sağlanan Cihaz Ayarları

Aşağıdaki tabloda, Kullanıcı yeni bir Mobil veya Masaüstü cihazından ilk kez Webex Uygulamasına oturum açtığında oluşturulan yeni cihaz için kullanılan senaryolar ve şablon ayarları liste liste almaktadır

İlişkili Cihaz(lar) Otomatik sağlanan cihaz için Kullanılan Ayarlar
Kullanılabilir cihaz yok

Cihaz Ayarları

Son Kullanıcıyla ilişkili Kullanıcı Profili birden fazla Universal Device Templates (UDTs) ile yapılandırılmışsa oluşturulan yeni Webex Uygulama cihazı ayarları aşağıdaki öncelik sırasına göre UDT'den kopyalanır:

 1. Mobil ve Masaüstü Cihazlarıyla ilişkili UDT

 2. Masa Telefonları ile ilişkili UDT

 3. Kullanıcı Profilinde hiçbir UDT yapılandırılmamışsa kümenin otomatik kayıt şablonu (Sistem Varsayılan UDT) kullanılır


 

Yukarıdaki üç seçenekden hiçbiri kullanılamıyorsa cihaz oluşturma başarısız olur.


 

Standart Modele Özgü Telefon Düğme Şablonu, otomatik olarak sağlanan cihaz için yapılandırılır.

Herhangi bir cihaz

Cihaz Ayarları — Son Kullanıcının cihazı ilişkili bir şekilde ilişkilendirilmiş ve Webex Uygulamasında ilk kez oturum açması için başka bir cihaz türü kullanıyorsa, yeni otomatik sağlanan cihaz ayarları, mevcut ilişkili cihazdan aşağıdaki öncelik sırasına göre kopyalanır:

 • Mobil (TCT/TAB/BOT)

 • Masaüstü (CSF)

 • Diğer tüm cihazlar


 

Standart Modele Özgü Telefon Düğme Şablonu, otomatik olarak sağlanan cihaz için yapılandırılır.

Otomatik olarak sağlanan cihaz, mevcut Telefon Güvenliği Profiline bağlı olarak aşağıdaki yeni Telefon Güvenliği Profili'nin birini seçer.

Mevcut Telefon Güvenlik Profili Otomatik Olarak Sağlanan Telefon Güvenliği Profil Adı
Evrensel Güvenlik Profili (model bağımsız) Evrensel Güvenlik Profili (model bağımsız)
Standart Modele Özgü Güvenlik Profili Standart Yeni Modele Özgü Güvenlik Profili
Özel Modele Özgü Güvenlik Profili Standart Yeni Modele Özgü Güvenlik Profili
Özel Evrensel Güvenlik Profili (model bağımsız) Özel Evrensel Güvenlik Profili (model bağımsız)