Преместване на участник във фоайето

Можете да преместите всеки участник във фоайето, с изключение на водещия. Не можете да преместите участника с ролята на водещ, дори ако в момента не споделя.

Можете да преместите произволен брой от вашите участници в срещата във фоайето. Общият брой на участниците в събранието и във фоайето не може да надвишава капацитета на плана ви за срещи. За планове, които позволяват на 1000 души, можете да имате общо 1000 участници в срещата и във фоайето взети заедно.

Примери:

100 души във фоайето и 900 души в срещата

500 души във фоайето и 500 души в срещата

1

От контролите за срещи изберете Участници , за да отворите панела "Участници".

2

С десния бутон върху името на участника и след това щракнете върху Преместване в лоби.

Виждате известие в панела "Участници", че тези участници са във фоайето.

 

Участниците, чакащи във фоайето, не могат да чуят или видят някое от споделеното съдържание или да взаимодействат с никого в събранието. Опитът в лобито е подобен на това да си на изчакване.

Прием на участници от лобито в срещата

1

Когато сте готови да пуснете хората обратно от лобито, в известието кликнете върху "Нека" , ако има само един човек, който чака, или кликнете върху Изглед.


 

Ако щракнете върху "Нека" за едно лице, той незабавно се връща на събранието.

2

Под Изчакване във фоайетонаправете едно от следните неща:

  • За да признаете отделни хора или потребители на видеоустройство, поставете отметка в квадратчето до имената им и щракнете върху "Нека".

  • За да признаете всеки в определена група, поставете отметка в квадратчето на групата, която искате да признаете, и щракнете върху "Нека влезе".

  • За да признаете всички, които чакат, щракнете върху "Избор на всички", след което щракнете върху "Позволи".

Ограничения

Лобито не е достъпно за потребители, присъединяващи се от видеоустройства на уебекс сайтове, оторизирани от FedRAMP.

Не можете да премествате участниците в лобито, ако те:

  • Присъединен от Webex App

  • Присъединен от облачно регистрирано видео устройство.

  • В момента имат водещата роля.

  • В момента използвате функцията за техническа поддръжка на обаждания от събранието.