Przenoszenie uczestników do i z poczekalni podczas spotkań

Przenieś uczestnika do poczekalni

Do poczekalni można przenieść dowolnego uczestnika, z wyjątkiem prezentera. Nie można przenieść uczestnika z rolą prezentera, nawet jeśli obecnie nie udostępnia.

Do poczekalni można przenieść dowolną liczbę uczestników spotkania. Łączna liczba uczestników spotkania i poczekalni nie może przekroczyć wielkości planu spotkania. W przypadku planów dopuszczających 1000 osób łącznie w spotkaniu i w poczekalni może uczestniczyć 1000 uczestników.

Przykłady:

100 osób w lobby i 900 osób na spotkaniu

500 osób w lobby i 500 osób na spotkaniu

1

W elementach sterujących spotkania wybierz Uczestnicy , aby otworzyć panel Uczestnicy.

2

Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę uczestnika, a następnie kliknij Przenieś do poczekalni .

W panelu Uczestnicy zostanie wyświetlone powiadomienie, że ci uczestnicy znajdują się w poczekalni.

 

Uczestnicy oczekujący w poczekalni nie słyszą ani nie widzą żadnej udostępnionej zawartości ani nie mogą wchodzić w interakcje z nikim na spotkaniu. Poczekalnia jest podobna do oczekiwania.

Dopuszczanie uczestników z poczekalni do spotkania

1

Gdy zechcesz zezwolić innym osobom na powrót z poczekalni, w powiadomieniu kliknij Wpuść jeśli czeka tylko jedna osoba, lub kliknij Wyświetl .


 

Jeśli klikniesz Wpuść dla jednej osoby, natychmiast wracają na spotkanie.

2

Pod Czekam w poczekalni , wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dopuścić poszczególne osoby lub użytkowników urządzeń wideo, zaznacz pole wyboru obok ich nazw i kliknij Wpuść .

  • Aby dopuścić wszystkich członków określonej grupy, zaznacz pole wyboru grupy, którą chcesz dopuścić, i kliknij Wpuść .

  • Aby wpuścić wszystkich oczekujących, kliknij Wybierz wszystko , a następnie kliknij Wpuść .

Dopuszczanie uczestników z poczekalni do sesji grupowej

Dopuszczaj osoby oczekujące w poczekalni bezpośrednio do sesji grupowej. Jeśli wstępnie przypisano kogoś do sesji grupowej , automatycznie dołączają do wstępnie przypisanej sesji grupowej, gdy ich wpuścisz. Jeśli nie mają wstępnie przypisanej sesji grupowej, wybierz jedną z nich, aby do niej dołączyć. Ikona sesji grupowejWskaźnik sesji grupowej pojawia się obok nazw uczestników, którzy mają wstępnie przypisaną sesję grupową.

1

W elementach sterujących spotkania kliknij Uczestnicy , a następnie kliknij Wyświetl aby zobaczyć uczestników czekających w poczekalni.

2

Wybierz uczestników, których chcesz dopuścić.

3

Wybierz sesję grupową z listy rozwijanej, a następnie kliknij Wpuść .


 
Wszyscy uczestnicy, którzy zostali już wstępnie przypisani do sesji grupowej, dołączą do tej sesji po ich wpuszczeniu. Wszyscy nieprzypisani uczestnicy dołączają do wybranej sesji grupowej.

Ograniczenia

Poczekalnia nie jest dostępna dla użytkowników dołączających z urządzeń wideo w witrynach Webex autoryzowanych przez FedRAMP.

Nie można przenieść uczestników do poczekalni, jeśli:

  • Dołączono z aplikacji Webex

  • Dołączono z urządzenia wideo zarejestrowanego w chmurze.

  • Obecnie pełni rolę prezentera.

  • Korzystają obecnie z funkcji połączenia z pomocą techniczną ze spotkania.