Przenoszenie uczestnika do poczekalni

Do poczekalni możesz przenieść dowolnego uczestnika, z wyjątkiem prezentera. Nie możesz przenieść uczestnika z rolą prezentera, nawet jeśli nie jest on obecnie udostępniany.

Możesz przenieść dowolną liczbę uczestników spotkania do poczekalni. Łączna liczba uczestników spotkania i poczekalni nie może przekroczyć pojemności planu spotkania. W przypadku planów, które dopuszczają 1000 osób, możesz mieć łącznie 1000 uczestników spotkania i lobby łącznie.

Przykłady:

100 osób w lobby i 900 osób na spotkaniu

500 osób w lobby i 500 osób na spotkaniu

1

W kontrolkach spotkania wybierz pozycję Uczestnicy , aby otworzyć panel Uczestnicy.

2

Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę uczestnika, a następnie kliknij polecenie Przenieś do poczekalni.

W panelu Uczestnicy zostanie wyświetlone powiadomienie, że ci uczestnicy znajdują się w poczekalni.

 

Uczestnicy oczekujący w poczekalni nie słyszą ani nie widzą żadnej udostępnionej zawartości ani nie mogą wchodzić w interakcje z nikim uczestnikiem spotkania. Doświadczenie lobby jest podobne do bycia zawieszonym.

Wpuszczanie uczestników z lobby na spotkanie

1

Gdy wszystko będzie gotowe do ponownego wpuszczenia osób z poczekalni, w powiadomieniu kliknij opcję Wpuść , jeśli czeka na Ciebie tylko jedna osoba, lub kliknij pozycję Wyświetl.


 

Jeśli klikniesz opcję Wpuść pojedynczą osobę, ta osoba natychmiast powróci na spotkanie.

2

W obszarze Oczekiwanie w poczekalniwykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dopuścić poszczególne osoby lub użytkowników urządzeń wideo, zaznacz pole wyboru obok ich imion i nazwisk i kliknij Wpuść.

  • Aby dopuścić wszystkich członków określonej grupy, zaznacz pole wyboru obok grupy, którą chcesz zatwierdzić, i kliknij przycisk Wpuść.

  • Aby dopuścić wszystkich oczekujących, kliknij pozycję Zaznacz wszystko, a następnie kliknij pozycję Wpuść.

Ograniczenia

Poczekalnia nie jest dostępna dla użytkowników dołączających z urządzeń wideo w autoryzowanych przez FedRAMP witrynachWebex.

Nie możesz przenieść uczestników do poczekalni, jeśli:

  • Dołączył z aplikacji Webex

  • Połączenie z urządzenia wideo zarejestrowanego w chmurze.

  • Obecnie pełnią rolę prezentera.

  • Obecnie korzystają z funkcji pomocy technicznej ze spotkania.