Przenoszenie uczestnika do poczekalni

Do poczekalni możesz przenieść dowolnego uczestnika, z wyjątkiem prezentera. Nie możesz przenieść uczestnika z rolą prezentera, nawet jeśli nie jest on obecnie udostępniany.

Możesz przenieść dowolną liczbę uczestników spotkania do poczekalni. Łączna liczba uczestników spotkania i poczekalni nie może przekroczyć pojemności planu spotkania. W przypadku planów, które dopuszczają 1000 osób, możesz mieć łącznie 1000 uczestników spotkania i lobby łącznie.

Przykłady:

100 osób w lobby i 900 osób na spotkaniu

500 osób w lobby i 500 osób na spotkaniu

1

W kontrolkach spotkania wybierz pozycję Uczestnicy, aby otworzyć panel Uczestnicy.

2

Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę uczestnika, a następnie kliknij polecenie Przenieś do poczekalni.

W panelu Uczestnicy zostanie wyświetlone powiadomienie, że ci uczestnicy znajdują się w poczekalni.


 

Uczestnicy oczekujący w poczekalni nie słyszą ani nie widzą żadnej udostępnionej zawartości ani nie mogą wchodzić w interakcje z nikim uczestnikiem spotkania. Doświadczenie lobby jest podobne do bycia zawieszonym.

Wpuszczanie uczestników z lobby na spotkanie

1

Gdy wszystko będzie gotowe, aby wpuścić inne osoby z powrotem do poczekalni, kliknij powiadomienie i wybierz, komu chcesz przyznać.

2

W obszarze Oczekiwanie na dołączeniewykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dopuścić poszczególne osoby lub użytkowników urządzeń wideo, zaznacz pole wyboru obok ich imion i nazwisk, a następnie wybierz pozycję Dozwij.

  • Aby dopuścić wszystkich oczekujących, zaznacz pole wyboru Zalogowany i wybierz pozycję Dopuszczenie.

Ograniczenia

Poczekalnia nie jest dostępna dla użytkowników dołączających z urządzeń wideo na autoryzowanych przez FedRAMP witrynachWebex.

Nie możesz przenieść uczestników do poczekalni, jeśli:

  • Dołączył z aplikacji mobilnej WBS39.3 lub starszej webex Meetings.

  • Dołączył z Cisco Webex Teams.

  • Połączenie z urządzenia wideo zarejestrowanego w chmurze.

  • Obecnie mają rolę prezentera.

  • Obecnie korzystają z funkcji pomocy technicznej ze spotkania.