Flytta en deltagare till lobbyn

Du kan flytta valfri deltagare till lobbyn, utom presentatören. Du kan inte flytta mötesdeltagaren som har presentatörsrollen, även om de inte delar för tillfället.

Du kan flytta valbar mängd mötesdeltagare till lobbyn. Det totala antalet deltagare i mötet och i lobbyn kan inte överskrida kapaciteten för din mötesplan. För planer som tillåter 1 000 personer kan du ha totalt 1 000 mötesdeltagare i mötet och i lobbyn kombinerat.

Exempel:

100 personer i lobbyn och 900 personer i mötet

500 personer i lobbyn och 500 personer i mötet

1

Från möteskontrollerna väljer du Mötesdeltagare för att öppna panelen Mötesdeltagare.

2

Högerklicka på mötesdeltagarens namn och klicka sedan på Flytta till lobbyn.

Du ser ett meddelande i panelen Mötesdeltagare om att dessa deltagare är i lobbyn.


 

Deltagare som väntar i lobbyn kan inte höra eller se något av det delade innehållet eller interagera med någon i mötet. Lobbyupplevelsen liknar den som är väntande.

Släppa in deltagare från lobbyn till mötet

1

När du är redo att släppa in personer från lobbyn igen klickar du på aviseringen och väljer vilka som ska släppas in.

2

Under Väntar på att få delta gör du något avföljande:

  • Om du vill släppa in enskilda personer eller videoenhetsanvändare markerar du kryssrutan bredvid deras namn och väljer Släpp in.

  • Om du vill släppa in alla som väntar markerar du kryssrutan Inloggade och väljer Släpp in.

Begränsningar

Lobbyn är inte tillgänglig för användare som deltar via videoenheter på FedRAMP-auktoriserade Webex-webbplatser.

Du kan inte flytta deltagare till lobbyn om de:

  • Delta via WBS39.3 eller tidigare Webex Meetings-mobilappen.

  • Anslöt från Cisco Webex Teams.

  • Ansluten från en molnregistrerad videoenhet.

  • Har för närvarande presentatörsrollen.

  • Använder för närvarande teknisk support samtalsfunktionen från mötet.