Přesunutí účastníka do lobby

Do předsálí můžete přesunout libovolného účastníka s výjimkou prezentujícího. Účastníka s rolí prezentujícího nelze přesunout, a to ani v případě, že ho momentálně nesdílí.

Do předsálí můžete přesunout libovolný počet účastníků schůzky. Celkový počet účastníků schůzky a v předsálí nesmí překročit kapacitu vašeho plánu schůzky. U plánů, které umožňují 1 000 lidí, můžete mít celkem 1000 účastníků na schůzce a v lobby dohromady.

Příklady:

100 lidí ve vstupní hale a 900 lidí na schůzce

500 lidí ve vstupní hale a 500 lidí na schůzce

1

Z ovládacích prvků schůzky vyberte Účastníci a otevřete panel Účastníci.

2

Klikněte pravým tlačítkem myši na jméno účastníka a potom klikněte na příkaz Přesunout do lobby.

Na panelu Účastníci se zobrazí oznámení, že tito účastníci jsou v předsálí.

 

Účastníci čekající v předsálí nemohou slyšet ani vidět žádný sdílený obsah ani komunikovat s nikým ze schůzky. Zkušenost s lobby je podobná pozastavení.

Vpuštění účastníků z lobby do schůzky

1

Až budete připraveni umožnit lidem návrat z předsálí, klikněte v oznámení na Vpustit dovnitř, pokud na vás čeká jenom jedna osoba, nebo klikněte na Zobrazit.


 

Pokud kliknete na Povolit pro jednu osobu, okamžitě se vrátí na schůzku.

2

V části Čekání v předsálíproveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přijmout jednotlivé osoby nebo uživatele videozařízení, zaškrtněte políčko vedle jejich jmen a klikněte na Vpustit.

  • Chcete-li přijmout všechny členy určité skupiny, zaškrtněte políčko skupiny, kterou chcete přijmout, a klikněte na Vpustit .

  • Chcete-li přijmout všechny, kteří čekají, klepněte na tlačítko Vybrat všea potom klepněte na tlačítko Vpustit.

Omezení

Lobby není k dispozici pro uživatele, kteří se připojují z videozařízení na webechWebex autorizovaných FedRAMP.

Účastníky nelze přesunout do lobby, pokud:

  • Připojeno z aplikace Webex

  • Připojeno z videozařízení registrovaného v cloudu.

  • V současné době mají roli prezentujícího.

  • V současné době používáte funkci technické podpory hovoru ze schůzky.