Přesunout účastníky do a z předsálí během schůzek

Přesune účastníka do předsálí

Do předsálí můžete přesunout libovolného účastníka s výjimkou přednášejícího. Účastníka s rolí přednášejícího nemůžete přesunout, i když právě nesdílí.

Do předsálí můžete přesunout libovolný počet účastníků schůzky. Celkový počet účastníků schůzky a v předsálí nesmí překročit kapacitu plánu schůzky. U plánů, které umožňují 1 000 osob, můžete mít celkem 1 000 účastníků schůzky i v předsálí dohromady.

Příklady:

100 osob v předsálí a 900 osob na schůzce

500 osob v předsálí a 500 osob na schůzce

1

Z ovládacích prvků schůzky vyberte možnost Účastníci otevřete panel účastníků.

2

Klikněte pravým tlačítkem na jméno účastníka a potom klikněte Přesunout do předsálí .

Na panelu Účastníci se zobrazí oznámení, že tito účastníci jsou v předsálí.

 

Účastníci čekající v předsálí neslyší ani neuvidí sdílený obsah ani nemohou s nikým účastníkem schůzky komunikovat. Předsálí je podobné jako přidržený.

Vstupte do schůzky účastníky z předsálí

1

Až budete připraveni povolit lidem návrat z předsálí, klikněte v oznámení na možnost Vpustit pokud čeká pouze jedna osoba, nebo klikněte Zobrazit .


 

Pokud kliknete na možnost Vpustit v případě jedné osoby se tyto okamžitě vrátí do schůzky.

2

Pod Čekání v předsálí , proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li povolit jednotlivé osoby nebo uživatele videozařízení , zaškrtněte políčko vedle jejich jmen a klikněte Vpustit .

  • Chcete-li povolit všechny v konkrétní skupině, zaškrtněte políčko u skupiny, kterou chcete povolit, a klikněte Vpustit .

  • Chcete-li vpustit všechny čekající, klikněte Vybrat vše a potom klikněte na tlačítko Vpustit .

Připojte účastníky z předsálí do schůzka ve skupinách ve skupinách

Připojte lidi čekající v předsálí přímo do schůzka ve skupinách ve skupinách. Pokud jste přiřadil(a) někoho předem do schůzka ve skupinách ve skupinách , automaticky se připojí k předem přiřazené schůzka ve skupinách ve skupinách, když je pustíte. Pokud uživatel nemá předem přiřazenou schůzka ve skupinách ve skupinách, vyberte tu, ke které se připojí. Ikona schůzka ve skupinách ve skupináchIndikátor schůzky ve skupinách se vedle jmen účastníků, kteří mají předem přiřazenou schůzka ve skupinách ve skupinách .

1

V ovládacích prvcích schůzky klikněte na Účastníci a potom klikněte na možnost Zobrazit a uvidíte účastníky čekající v předsálí.

2

Vyberte účastníky, které chcete vpustit.

3

Z rozevírací seznam vyberte schůzka ve skupinách ve skupinách a klikněte Vpustit .


 
Všichni účastníci, kteří jsou již předem přiřazeni do schůzky ve skupinách, se k této schůzka ve skupinách připojí, když je pustíte. Všichni nepřiřazení účastníci se připojí ke schůzka ve skupinách ve skupinách, kterou zvolíte.

Omezení

Předsálí není k dispozici pro uživatele, kteří se připojují z videozařízení na weby Webex autorizované dle pravidel FedRAMP.

Do předsálí nelze přesunout účastníky, kteří:

  • Jste připojeni z aplikace Webex

  • Připojení z videozařízení registrovaného v cloudu.

  • Momentálně mít roli přednášejícího.

  • Momentálně používají funkci volání na technická podpora ze schůzky.