Premesti učesnike u čekaonicu i iz njega tokom sastanaka

Premesti učesnika u čekaonicu

Bilo kog učesnika možete premestiti u čekaonicu, osim izlagača. Ne možete da premestite učesnika sa ulogom izlagača, čak i ako on trenutno ne deli.

Ne možete da premestite bilo koji broj učesnika sastanka u čekaonicu. Ukupan broj učesnika sastanka i u čekaonici ne može da premaši kapacitet vašeg plana sastanka. Za planove koji omogućavaju 1000 osoba, možete da imate ukupno 1000 učesnika na sastanku i ukupno u čekaonici.

Primeri:

100 osoba u čekaonici i 900 ljudi na sastanku

500 osoba u čekaonici i 500 ljudi na sastanku

1

U kontrolama sastanka izaberite učesnike da biste otvorili panel "Učesnici".

2

Kliknite desnim tasterom miša na ime učesnika, a zatim kliknite na "Premesti u čekaonicu".

Na panelu "Učesnici" vidite obaveštenje da su ovi učesnici u čekaonici.

 

Učesnici koji čekaju u čekaonici ne mogu da čuju ili vide bilo koji deljeni sadržaj niti da komuniciraju sa bilo kim na sastanku. Iskustvo u čekaonici je slično na čekanju.

Primite učesnike iz čekaonice na sastanak

1

Kada budete spremni da vratite ljude iz čekaonice, u obaveštenju kliknite na "Dozvoli pristup" ako čeka samo jedna osoba ili kliknite na Prikaži.


 

Ako kliknete " Dozvoli pristup za jednu osobu", odmah se vraća na sastanak.

2

U odeljku Čekanje u čekaonici uradite jednu od sledećih radnji:

  • Da biste primili pojedinačne osobe ili video uređaj korisnike, izaberite polje za potvrdu pored njihovih imena i kliknite na Dozvoli pristup.

  • Da biste primili sve u određenoj grupi, izaberite polje za potvrdu u grupi koju želite da primite i kliknite na Dozvoli pristup.

  • Da biste primili sve koji čekaju, kliknite na Izaberite sve, a zatim kliknite na Dozvoli pristup.

Primite učesnike iz čekaonice u sesiju za sesija za manji broj učesnika

Primite učesnike koji čekaju u čekaonici direktno u sesija za manji broj učesnika. Ako ste nekoga unapred dodeliti sesija za manji broj učesnika sastanku, oni se automatski pridružuju njihovim unapred dodeljenim sesija za manji broj učesnika kada ga pustite. Ako nemaju unapred dodeljeni broj sesija za manji broj učesnika, izaberite jedan za pridruživanje. Ikona Indikator sesije za manju grupu učesnika sesija za manji broj učesnika pored imena učesnika koji imaju unapred dodeljeni sesija za manji broj učesnika.

1

U kontrolama sastanka izaberite stavku Učesnici , a zatim kliknite na Prikaži da biste videli učesnike koji čekaju u čekaonici.

2

Izaberite učesnike koje želite da pustite.

3

Odaberite sesija za manji broj učesnika prozora padajuća lista, a zatim kliknite na Dozvoli pridruživanje.


 
Svi učesnici koji su već dodeljeni učesniku sesija za manji broj učesnika pridružili sesiji kada ih pustite. Svi nedodeljeni učesnici pridružuju se sesija za manji broj učesnika koje izaberete.

Ograničenja

Čekaonice nisu dostupne za korisnike koji se pridružuju sa video uređaja na lokacijama ovlašćenim za FedRAMP Webex uslugom.

Ne možete premestiti učesnike u čekaonicu ako:

  • Pridružen iz Webex aplikacije

  • Pridružili ste se preko sastanka registrovanog na oblaku video uređaj.

  • Trenutno imam ulogu izlagača.

  • Trenutno koriste funkciju tehničke podrške za poziv sa sastanka.