Cisco Webex Share използва Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) за IP адреси, което означава, че вашият адрес може да се промени, когато влезете в Споделяне на Webex. DHCP е по подразбиране, но можете да конфигурирате статичен или фиксиран IP адрес, ако искате адресът ви да остане същият. Някои администратори предпочитат статични IP адреси, защото могат да присвояват конкретни адреси на всяко местоположение или устройство.

Успешно сте конфигурирали статичен адрес, ако новият адрес се зареди във вашия браузър и Споделяне на Webex регистрира в Control Hub. Но ако имате проблем, тогава направете фабрично нулиране и повторете задачата за конфигуриране.


Не можете да промените настройката за статичен IP, след като устройството се регистрира. Можете да зададете само статичен IP адрес на устройството, преди да го регистрирате.

Преди да започнете

Препоръчваме ви да изпълните следните задачи, преди да конфигурирате статичен IP адрес:

  • Свържете вашето устройство към вашата мрежа с Wi-Fi връзка или Ethernet връзка и го регистрирайте в Cisco Control Hub.

  • Уверете се, че вашият статичен IP адрес е уникален и не се използва от друго устройство.

  • Вземете IP адреса за страницата на устройството.

Нуждаете се и от лаптоп или мобилно устройство с браузър и интернет връзка.

1

Във вашия уеб браузър въведете IP адреса за достъп до страницата на устройството. Може да се наложи да добавите и потвърдите изключение за сигурност за уеб страницата.

2

Щракнете върху Настройвам > редактиране.

3

Въведете новия си IP адрес в едно от наличните полета.

4

Щракнете върху Запазете.

Новият IP адрес се зарежда във вашия браузър.