Вашето устройство използва Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) за IP адреси, което означава, че адресът може да се промени, когато влезете. DHCP е по подразбиране, но можете да конфигурирате статичен или фиксиран IP адрес, ако искате адресът ви да остане същият. Някои администратори предпочитат статични IP адреси, защото могат да присвояват конкретни адреси на всяко местоположение или устройство.

Вие сте успешни, когато новият адрес се зареди на вашия браузър и устройството се регистрира или активира. Но ако имате проблем, направете фабрично нулиране и повторете задачата за конфигуриране.


 

Не можете да променяте настройката за статични IP, след като устройството се регистрира. Можете да зададете само статичните IP на устройството, преди да регистрирате устройството.

Преди да започнете

Препоръчваме ви да изпълните следните задачи, преди да конфигурирате вашия статичен IP адрес:

  • Свържете устройството към мрежата си и го регистрирайте или активирайте.

  • Проверете дали вашият статичен IP адрес е уникален и не се използва от друго устройство.

  • Получете IP адрес за вашето устройство.

Също така се нуждаете от лаптоп или мобилно устройство с браузър и интернет връзка.

1

Във вашия уеб браузър въведете IP адрес за достъп до страницата на устройството. Може да се наложи да добавите и потвърдите изключение за защита за уеб страницата.

2

Щракнете върху Настройка > Редактиране.

3

Въведете новия си IP адрес в едно от наличните полета.

4

Щракнете върху Запиши.

Новият IP адрес се зарежда във вашия браузър.