Вашето устройство използва Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) за IP адреси, което означава, че адресът може да се промени, когато влезете в системата. DHCP е по подразбиране, но можете да конфигурирате статичен или фиксиран IP адрес, ако искате адресът ви да остане същият. Някои администратори предпочитат статични IP адреси, защото могат да присвояват конкретни адреси на всяко местоположение или устройство.

Вие сте успешни, когато новият адрес се зарежда на вашия браузър и устройството се регистрира или активира. Но ако имате проблем, тогава направете фабрично нулиране и повторете конфигурационната задача.


Не можете да променяте настройката за статични IP след регистрите на устройството. Можете да зададете статичен IP на дадено устройство само преди да регистрирате устройството.

Преди да започнете

Препоръчваме ви да изпълните следните задачи, преди да конфигурирате вашия статичен IP адрес:

  • Свържете устройството си към вашата мрежа и го регистрирайте или активирайте.

  • Проверете дали вашият статичен IP адрес е уникален и не се използва от друго устройство.

  • Получаване на IP адрес за вашето устройство.

Също така се нуждаете от лаптоп или мобилно устройство с браузър и интернет връзка.

1

В уеб браузъра си въведете IP адрес за достъп до страницата на устройството. Може да се наложи да добавите и потвърдите изключение за защита за уеб страницата.

2

Щракнете върху Настройка > редактиране.

3

Въведете новия си IP адрес в едно от наличните полета.

4

Щракнете върху Запиши.

Новият IP адрес се зарежда във вашия браузър.