ההתקן שלך משתמש בפרוטוקול תצורת מארח דינאמי (DHCP) עבור כתובות IP, מה שאומר שהכתובת עשויה להשתנות בעת הכניסה. DHCP הוא ברירת המחדל, אך באפשרותך להגדיר כתובת IP סטטית או קבועה אם ברצונך שהכתובת שלך תישאר זהה. מנהלי מערכת מסוימים מעדיפים כתובות IP סטטיות מכיוון שהם יכולים להקצות כתובות ספציפיות לכל מיקום או מכשיר.

אתה מצליח כאשר הכתובת החדשה נטענת בדפדפן שלך והמכשיר נרשם או מופעל. אבל אם יש לך בעיה, אז לעשות איפוס להגדרות היצרן ולחזור על משימת התצורה.


לא ניתן לשנות את ההגדרה עבור כתובת IP סטטית לאחר שההתקן נרשם. ניתן להגדיר את כתובת ה-IP הסטטית של המכשיר רק לפני שאתם רושמים את המכשיר.

לפני שתתחיל

מומלץ להשלים את המשימות הבאות לפני שתגדיר את כתובת ה-IP הסטטית שלך:

  • חבר את המכשיר לרשת שלך ורשם או הפעל אותו.

  • ודא שכתובת ה-IP הסטטית שלך היא ייחודית ואינה בשימוש על-ידי מכשיר אחר.

  • השג את כתובת ה-IP של המכשיר שלך.

אתה צריך גם מחשב נייד או מכשיר נייד עם דפדפן וחיבור לאינטרנט.

1

בדפדפן האינטרנט שלך, הזן את כתובת ה- IP כדי לגשת לדף ההתקן. ייתכן שיהיה עליך להוסיף ולאשר חריג אבטחה עבור דף האינטרנט.

2

לחץ על הגדרת > ערוך.

3

הזן את כתובת ה- IP החדשה שלך באחד השדות הזמינים.

4

לחץ על שמור.

כתובת ה-IP החדשה נטענת בדפדפן שלך.