Cisco Webex Share använder DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) för IP-adresser, vilket innebär att adressen kan ändras när du loggar in i Webex Share. DHCP är standard, men du kan konfigurera en statisk eller fast IP-adress om du vill att adressen ska vara oförändrad. Vissa administratörer föredrar statiska IP-adresser eftersom de kan tilldela specifika adresser till varje plats eller enhet.

Du har konfigurerat en statisk adress om den nya adressen läses in i din webbläsare och Webex Share registreras med Control Hub. Men om det uppstår problem kan du göra en fabriksåterställning och upprepa konfigurationsåtgärden.


Du kan inte ändra inställningen för statisk IP efter att enheten har registrerats. Du kan bara ange en enhets statiska IP innan du registrerar enheten.

Innan du börjar

Vi rekommenderar att du vidtar följande åtgärder innan du konfigurerar en statisk IP-adress:

  • Anslut din enhet till nätverket med en trådlös anslutning eller en Ethernet-anslutning och registrera den med Cisco Control Hub.

  • Kontrollera att din statiska IP-adress är unik och att den inte används av någon annan enhet.

  • Hämta IP-adressen från enhetssidan. Du kommer åt enhetssidan genom att trycka på knappen Återställ i Webex Share.

Du behöver också en bärbar dator eller en mobil enhet med webbläsare och internetanslutning.

1

I din webbläsare anger du IP-adressen för att komma åt enhetssidan. Du kanske behöver lägga till och bekräfta ett säkerhetsundantag för webbsidan.

2

Klicka på Ställ in > Redigera.

3

Ange din nya IP-adress i ett av de tillgängliga fälten.

4

Klicka på Spara.

Den nya IP-adressen läses in i din webbläsare.