W urządzeniu są używane Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) dla adresów IP, co oznacza, że po zalogowaniu się może nastąpić zmiana adresu. DHCP jest ustawieniem domyślnym, ale jeśli adres ma być taki sam, można skonfigurować statyczny lub stały adres IPowy Niektórzy administratorzy preferują statyczne adresy IP, ponieważ mogą przypisać konkretne adresy do każdej lokalizacji lub urządzenia.

Po załadowaniu nowego adresu w przeglądarce system zarejestruje się lub uaktywni urządzenie. Ale jeśli masz problem, a następnie zrobić reset fabryczny i powtórzyć zadanie konfiguracji.


Po zarejestrowaniu urządzenia nie można zmienić ustawienia statycznego adresu IP. Statyczny adres IP urządzenia można ustawić tylko przed zarejestrowaniem urządzenia.

Zanim rozpoczniesz

Przed przystąpieniem do konfigurowania adresu statycznego IP zaleca się wykonanie następujących czynności:

  • Podłącz urządzenie do sieci i zarejestruj lub Aktywuj je.

  • Sprawdź, czy statyczny adres IP jest unikalny i nie jest używany przez inne urządzenie.

  • Uzyskaj adres IP dla urządzenia.

Potrzebujesz również laptopa lub urządzenia mobilnego z przeglądarką i połączeniem z Internetem.

1

W przeglądarce internetowej wprowadź adres IP, aby uzyskać dostęp do strony urządzenia. Może być konieczne dodanie i potwierdzenie wyjątku zabezpieczeń dla strony www.

2

Kliknij kolejno opcje Konfiguracja > Edycja.

3

Wprowadź nowy adres IP w jednym z dostępnych pól.

4

Kliknij przycisk Zapisz.

Nowy adres IP ładuje się w przeglądarce.