Enheten bruker DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) for IP-adresser, noe som betyr at adressen kan bli endret når du logger deg på. DHCP er standard, men du kan konfigurere en statisk eller fast IP-adresse hvis du vil at adressen din skal være den samme. Noen administratorer foretrekker statiske IP-adresser fordi de kan tilordne bestemte adresser til hver plassering eller enhet.

Du er vellykket når den nye adressen lastes inn i nett leseren din, og enheten registreres eller aktiveres. Men hvis du har et problem, kan du gjøre en fabrikk tilbakestilling og gjenta konfigurasjons oppgaven.


Du kan ikke endre innstillingen for statisk IP etter at enheten har blitt registrert. Du kan bare angi en enhets statiske IP før du registrerer enheten.

Før du begynner

Vi anbefaler at du full fører følgende oppgaver før du konfigurerer den statiske IP-adressen:

  • Koble enheten til nettverket og Registrer eller Aktiver den.

  • Kontroller at den statiske IP-adressen er unik og ikke brukes av en annen enhet.

  • Hent IP-adressen til enheten din.

Du trenger også en bærbar data maskin eller mobil enhet med en nett leser og en Internett-tilkobling.

1

I nett leseren skriver du inn IP-adressen for å få tilgang til enhets siden. Det kan hende at du må legge til og bekrefte et sikkerhets unntak for Web-siden.

2

Klikk på Setup > Rediger.

3

Skriv inn den nye IP-adressen i ett av de tilgjengelige feltene.

4

Klikk på Lagre

Den nye IP-adressen lastes inn i nett leseren.