Vaše zariadenie používa Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) pre IP adresy, čo znamená, že adresa sa môže po prihlásení zmeniť. DHCP je predvolená, ale ak chcete, aby vaša adresa zostala rovnaká, môžete nakonfigurovať statickú alebo pevnú IP adresu. Niektorí správcovia uprednostňujú statické adresy IP, pretože každému miestu alebo zariadeniu môžu priradiť konkrétne adresy.

Ste úspešní, keď sa nová adresa načíta do vášho prehliadača a zariadenie sa zaregistruje alebo aktivuje. Ak však máte problém, obnovte továrenské nastavenia a zopakujte konfiguračnú úlohu.


 

Po zaregistrovaní zariadenia nie je možné zmeniť nastavenie statickej IP. Statické IP zariadenia môžete nastaviť len pred registráciou zariadenia.

Skôr než začnete

Pred konfiguráciou adresy statického IP odporúčame vykonať nasledujúce úlohy:

  • Pripojte zariadenie k sieti a zaregistrujte ho alebo aktivujte.

  • Overte, či je vaša statická adresa IP jedinečná a či ju nepoužíva iné zariadenie.

  • Získajte IP adresu svojho zariadenia.

Potrebujete tiež prenosný počítač alebo mobilné zariadenie s prehliadačom a pripojením na internet.

1

Vo webovom prehliadači zadajte IP adresu pre prístup na stránku zariadenia. Možno budete musieť pridať a potvrdiť bezpečnostnú výnimku pre webovú stránku.

2

Kliknite na položku Nastaviť > Upraviť.

3

Zadajte novú adresu IP do jedného z dostupných polí.

4

Kliknite na položku Uložiť.

Nová adresa IP sa načíta vo vašom prehliadači.