Služba Cisco Webex Share používá pro adresy IP protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). To znamená, že se vaše adresa může po přihlášení do služby Webex Share změnit. DHCP je výchozí nastavení. Pokud chcete, aby adresa zůstala stejná, můžete nakonfigurovat statickou nebo pevnou adresu IP. Někteří správci dávají přednost statickým adresám IP, protože mohou každému místu nebo zařízení přiřadit konkrétní adresy.

Statická adresa bude úspěšně nakonfigurována, pokud se nová adresa načte v prohlížeči a služba Webex Share se registruje v centru Control Hub. Pokud však došlo k potížím, proveďte obnovení továrního nastavení a zopakujte úkon konfigurace.


Nastavení statické adresy IP nelze po registraci zařízení změnit. Statickou adresu IP zařízení můžete nastavit pouze před registrací zařízení.

Než začnete

Před konfigurací statické adresy IP doporučujeme provést následující úkony:

  • Připojte zařízení k síti pomocí Wi-Fi nebo ethernetového připojení a zaregistrujte jej v centru Cisco Control Hub.

  • Zkontrolujte, zda je vaše statická adresa IP jedinečná a zda ji nepoužívá jiné zařízení.

  • Získejte adresu IP pro stránku zařízení.

Potřebujete také notebook nebo mobilní zařízení s prohlížečem a připojením k internetu.

1

Ve webovém prohlížeči zadejte adresu IP pro přístup na stránku zařízení. Možná bude nutné přidat a potvrdit výjimku zabezpečení webové stránky.

2

Klikněte na Nastavení > Upravit.

3

Zadejte novou adresu IP do jednoho z dostupných polí.

4

Klepněte na položku Uložit.

Nová adresa IP se načte do prohlížeče.