Uređaj koristi Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) za IP adrese, što znači da se adresa može promeniti kada se prijavite. DHCP je podrazumevana vrednost, ali možete da konfigurišete statičnu ili fiksnu IP adresu ako želite da vaša adresa ostane ista. Neki administratori preferiraju statične IP adrese jer svakoj lokaciji ili uređaju mogu da dodele određene adrese.

Uspešni ste kada se nova adresa učita na pregledaču, a uređaj se registruje ili aktivira. Ali ako imate problem, uradite fabričko uspostavljanje početnih vrednosti i ponovite zadatak konfiguracije.


Postavku za statički IP ne možete promeniti nakon registracije uređaja. Statički IP uređaja možete podesiti samo pre registracije uređaja.

Pre nego što počneš

Preporučujemo da dovršite sledeće zadatke pre nego što konfigurišete svoju statičnu IP adresu:

  • Povežite uređaj sa mrežom i registrujte ga ili aktivirajte.

  • Proverite da li je vaša statična IP adresa jedinstvena i da je ne koristi drugi uređaj.

  • Nabavite IP adresu uređaja.

Potreban vam je i laptop ili mobilni uređaj sa pregledačem i Internet vezom.

1

U Veb pregledač unesite IP adresu da biste pristupili stranici uređaja. Možda ćete morati da dodate i potvrdite bezbednosni izuzetak za Web stranicu.

2

Kliknite na dugme > Uredi.

3

Unesite novu IP adresu u jedno od dostupnih polja.

4

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Nova IP adresa se učitava u pregledaču.