Uređaj koristi Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) za IP, što znači da se adresa može promeniti prilikom prijavljivanja. DHCP je podrazumevana vrednost, ali možete da konfigurišete statičnu ili fiksnu IP adresu ako želite da vaša adresa ostane ista. Neki administratori preferiraju IP adrese zato što mogu da dodeljuju određene adrese svakoj lokaciji ili uređaju.

Uspešni ste kada se nova adresa učita na pregledaču, a uređaj se registruje ili aktivira. Ali ako imate problem, uradite fabričko uspostavljanje početnih vrednosti i ponovite zadatak konfiguracije.


 

Postavku za statičnu postavku ne možete IP nakon registracije uređaja. Pre registracije uređaja možete podesiti samo IP uređaja.

Pre nego što počnete

Preporučujemo da dovršite sledeće zadatke pre nego što konfigurišete svoju statičnu IP adresu:

  • Povežite uređaj sa mrežom i registrujte ga ili aktivirajte.

  • Proverite da li je IP adresa jedinstvena i da je ne koristi drugi uređaj.

  • Nabavite IP adresu uređaja.

Potreban vam je i laptop ili mobilni uređaj sa pregledačem i Internet vezom.

1

U Veb pregledač unesite adresu IP biste pristupili stranici uređaja. Možda ćete morati da dodate i potvrdite bezbednosni izuzetak za Web stranicu.

2

Kliknite na dugme > Edit.

3

Unesite novu IP adresu u jedno od dostupnih polja.

4

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Nova adresa IP se učitava u pregledaču.