1

По време на събрание щракнете върху ОформлениеИкона за оформление.

2

Изберете Имена във видеоклипове и след това изберете една от следните опции:

  • Автоматично скриване на имената, когато не говорите–Опция по подразбиране, която пази имената скрити, докато участникът не говори.
  • Показване на всички имена–Показва имената на участниците винаги.
  • Скриване на всички имена–Скрива имената на участниците с изключение на това, когато задържите курсора на курсора върху видеоклипа им.

За да покажете или скриете всички имена на участници по време на събрание, докоснете ОформлениеИкона за оформление , след което превключвайте Автоматично скриване на имената включено или изключено.

Скрийте имената на всички, с изключение на активния високоговорител или покажете имената на всеки участник.

За да покажете или скриете всички имена на участници по време на събрание, докоснете ОформлениеИкона за оформление , след което превключвайте Автоматично скриване на имената включено или изключено.

1

По време на събрание щракнете върху ОформлениеИкона за оформление.

2

Изберете Имена във видеоклипове и след това изберете една от следните опции:

  • Автоматично скриване на имената, когато не говорите–Опция по подразбиране, която пази имената скрити, докато участникът не говори.
  • Показване на всички имена–Показва имената на участниците по всяко време.
  • Скриване на всички имена–Скрива имената на участниците с изключение на това, когато задържите курсора на курсора върху видеоклипа им.