1

Během schůzky klikněte na RozloženíIkona rozložení.

2

Vyberte Jména ve videích a pak zvolte jednu z následujících možností:

  • Automaticky skrýt jména, když nemluví– Výchozí volba, která udržuje jména skrytá, dokud účastník nevysloví.
  • Zobrazit všechna jména– Vždy zobrazí jména účastníků.
  • Skrýt všechna jména– Skryje jména účastníků s výjimkou případů, kdy najedete myší na jejich video.

Chcete-li během schůzky zobrazit nebo skrýt všechna jména účastníků, klepněte na RozvrženíIkona rozloženía přepněte přepínač Automaticky skrývat jména zapnuto nebo vypnuto.

Skryjte jména všech kromě aktivního řečníka nebo zobrazte jména všech účastníků.

Chcete-li během schůzky zobrazit nebo skrýt všechna jména účastníků, klepněte na RozvrženíIkona rozloženía přepněte přepínač Automaticky skrývat jména zapnuto nebo vypnuto.

1

Během schůzky klikněte na RozloženíIkona rozložení.

2

Vyberte Jména ve videích a pak zvolte jednu z následujících možností:

  • Automaticky skrýt jména, když nemluví– Výchozí volba, která udržuje jména skrytá, dokud účastník nevysloví.
  • Zobrazit všechna jména– Zobrazuje jména účastníků za všech okolností.
  • Skrýt všechna jména– Skryje jména účastníků s výjimkou případů, kdy najedete myší na jejich video.