1

Podczas spotkania kliknij pozycję UkładIkona układu.

2

Wybierz pozycję Nazwy w filmach, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

  • Automatycznie ukrywaj nazwy, gdy nie mówisz— opcja domyślna, która ukrywa nazwy, dopóki uczestnik nie przemówi.
  • Pokaż wszystkie nazwy— zawsze wyświetla nazwy uczestników.
  • Ukryj wszystkie imiona i nazwiska– ukrywa imiona i nazwiska uczestników z wyjątkiem sytuacji, gdy najedziesz kursorem na ich film.

Aby pokazać lub ukryć wszystkie nazwiska uczestników podczas spotkania, stuknij w UkładIkona układu , a następnie włącz lub wyłącz opcję Automatycznie ukryj nazwy .

Ukryj imiona i nazwiska wszystkich osób z wyjątkiem aktywnego mówcy lub pokaż imiona i nazwiska wszystkich uczestników.

Aby pokazać lub ukryć wszystkie nazwiska uczestników podczas spotkania, stuknij w UkładIkona układu , a następnie włącz lub wyłącz opcję Automatycznie ukryj nazwy .

1

Podczas spotkania kliknij pozycję UkładIkona układu.

2

Wybierz pozycję Nazwy w filmach, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

  • Automatycznie ukrywaj nazwy, gdy nie mówisz— opcja domyślna, która ukrywa nazwy, dopóki uczestnik nie przemówi.
  • Pokaż wszystkie nazwy— zawsze wyświetla imiona i nazwiska uczestników.
  • Ukryj wszystkie imiona i nazwiska– ukrywa imiona i nazwiska uczestników z wyjątkiem sytuacji, gdy najedziesz kursorem na ich film.