1

Tokom sastanka kliknite na "Raspored "Layout icon.

2

Izaberite imena u video prenosima , a zatim odaberite jednu od sledećih opcija:

  • Automatski sakrij imena kada ne govorite – podrazumevana opcija koja čuva imena skrivena dok učesnik ne govori.
  • Prikaži sva imena – prikazuje imena učesnika uvek.
  • Sakrij sva imena – sakriva imena učesnika osim kada zadržite pokazivač iznad njihovog video prenosa.

Da biste prikazali ili sakrili sva imena učesnika tokom sastanka, dodirnite Raspored Layout icon, zatim uključite ili isključite opciju " Automatski sakrij imena".

Sakrijte imena svih osim aktivni govornik ili prikažite imena svakog učesnika.

Da biste prikazali ili sakrili sva imena učesnika tokom sastanka, dodirnite Raspored Layout icon, zatim uključite ili isključite opciju " Automatski sakrij imena".

1

Tokom sastanka kliknite na "Raspored "Layout icon.

2

Izaberite imena u video prenosima , a zatim odaberite jednu od sledećih opcija:

  • Automatski sakrij imena kada ne govorite – podrazumevana opcija koja čuva imena skrivena dok učesnik ne govori.
  • Prikaži sva imena – prikazuje imena učesnika u bilo kom trenutku.
  • Sakrij sva imena – sakriva imena učesnika osim kada zadržite pokazivač iznad njihovog video prenosa.