1

Tokom sastanka izaberite stavku RasporedIkona rasporeda.

2

Izaberite stavku Imena u video zapisima , a zatim odaberite jednu od sledećih opcija:

  • Automatski sakrijte imena kada ne govorite– Podrazumevana opcija koja drži imena skrivena dok učesnik ne progovori.
  • Prikaži sva imena –Uvek prikazuje imena učesnika.
  • Sakrijte sva imena– Skriva imena učesnika osim kada zadržite pokazivač iznad njihovog videa.

Da biste tokom sastanka prikazali ili sakrili sva imena učesnika, dodirnite rasporedIkona rasporeda, a zatim automatski sakrijte imena na ili vani.

Sakrijte imena svih osim aktivnog govornika ili prikažite imena svakog učesnika.

Da biste tokom sastanka prikazali ili sakrili sva imena učesnika, dodirnite rasporedIkona rasporeda, a zatim automatski sakrijte imena na ili vani.

1

Tokom sastanka izaberite stavku RasporedIkona rasporeda.

2

Izaberite stavku Imena u video zapisima , a zatim odaberite jednu od sledećih opcija:

  • Automatski sakrijte imena kada ne govorite– Podrazumevana opcija koja drži imena skrivena dok učesnik ne progovori.
  • Prikaži sva imena –Prikazuje imena učesnika sve vreme.
  • Sakrijte sva imena– Skriva imena učesnika osim kada zadržite pokazivač iznad njihovog videa.