1

Počas stretnutia kliknite RozloženieLayout icon.

2

Vyberte Mená vo videách a potom vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Automaticky skryť mená, keď nehovoríte— Predvolená možnosť, ktorá ponechá mená skryté, kým účastník neprehovorí.
  • Zobraziť všetky mená—Vždy zobrazuje mená účastníkov.
  • Skryť všetky mená– Skryje mená účastníkov okrem prípadov, keď umiestnite kurzor myši na ich video.

Ak chcete počas stretnutia zobraziť alebo skryť mená všetkých účastníkov, klepnite na RozloženieLayout icon, potom prepnite Automaticky skryť mená zapnuté alebo vypnuté.

Skryť mená všetkých okrem aktívneho rečníka alebo zobraziť mená všetkých účastníkov.

Ak chcete počas stretnutia zobraziť alebo skryť mená všetkých účastníkov, klepnite na RozloženieLayout icon, potom prepnite Automaticky skryť mená zapnuté alebo vypnuté.

1

Počas stretnutia kliknite RozloženieLayout icon.

2

Vyberte Mená vo videách a potom vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Automaticky skryť mená, keď nehovoríte— Predvolená možnosť, ktorá ponechá mená skryté, kým účastník neprehovorí.
  • Zobraziť všetky mená— Vždy zobrazuje mená účastníkov.
  • Skryť všetky mená– Skryje mená účastníkov okrem prípadov, keď umiestnite kurzor myši na ich video.