1

Klikk på OppsettOppsett-ikon under et møte.

2

Velg Navn i videoer, og velg deretter ett av følgende alternativer:

  • Skjul automatisk navn på deltakere som ikke snakker – Standardalternativ som holder navnene skjult til deltakeren snakker.
  • Vis alle navn – Viser alltid deltakernavn.
  • Skjul alle navn – Skjuler deltakernavn unntatt når du holder pekeren over videoen.

Hvis du vil vise eller skjule alle deltakernavnene under et møte, trykker du OppsettOppsett-ikon, og deretter aktiverer eller deaktiverer du Skjul navn automatisk.

Skjul navnene på alle unntatt den aktive taleren, eller vis navnene på hver deltaker.

Hvis du vil vise eller skjule alle deltakernavnene under et møte, trykker du OppsettOppsett-ikon, og deretter aktiverer eller deaktiverer du Skjul navn automatisk.

1

Klikk på OppsettOppsett-ikon under et møte.

2

Velg Navn i videoer, og velg deretter ett av følgende alternativer:

  • Skjul automatisk navn på deltakere som ikke snakker – Standardalternativ som holder navnene skjult til deltakeren snakker.
  • Vis alle navn – Viser deltakernavn til enhver tid.
  • Skjul alle navn – Skjuler deltakernavn unntatt når du holder pekeren over videoen.