1

Under et møte klikker du på OppsettLayout icon.

2

Velg Navn i videoer, og velg deretter ett av følgende alternativer:

  • Skjul automatisk navn på deltakere som ikke snakker – Standardalternativ som holder navnene skjult til deltakeren snakker.
  • Vis alle navn – Viser alltid deltakernavn.
  • Skjul alle navn – Skjuler deltakernavn unntatt når du holder pekeren over videoen.

Hvis du vil vise eller skjule alle deltakernavnene under et møte, trykker du på OppsettLayout icon, og deretter veksle mellom Skjul navn automatisk på eller av.

Skjul navnene på alle unntatt den aktiv taler , eller vis navnene på alle deltakerne.

Hvis du vil vise eller skjule alle deltakernavnene under et møte, trykker du på OppsettLayout icon, og deretter veksle mellom Skjul navn automatisk på eller av.

1

Under et møte klikker du på OppsettLayout icon.

2

Velg Navn i videoer, og velg deretter ett av følgende alternativer:

  • Skjul automatisk navn på deltakere som ikke snakker – Standardalternativ som holder navnene skjult til deltakeren snakker.
  • Vis alle navn – Viser deltakernavn til enhver tid.
  • Skjul alle navn – Skjuler deltakernavn unntatt når du holder pekeren over videoen.