1

Under ett möte klickar du på LayoutLayoutikon.

2

Välj namn i videor och välj sedan något av följande alternativ:

  • Dölj namn automatiskt när de inte talar– standardalternativet som håller namn dolda tills mötesdeltagaren talar.
  • Visa alla namn –visar deltagarens namn alltid.
  • Dölj alla namn– döljer mötesdeldeltagares namn förutom när du håller muspekaren över deras video.

För att visa eller dölja alla mötesdeltagares namn under ett möte knackar du på LayoutLayoutikonoch växlar sedan Automatiskt dölja namn på eller av.

Dölja namnen på alla utom aktiv talare eller visa namnen på alla mötesdeltagare.

För att visa eller dölja alla mötesdeltagares namn under ett möte knackar du på LayoutLayoutikonoch växlar sedan Automatiskt dölja namn på eller av.

1

Under ett möte klickar du på LayoutLayoutikon.

2

Välj namn i videor och välj sedan något av följande alternativ:

  • Dölj namn automatiskt när de inte talar– standardalternativet som håller namn dolda tills mötesdeltagaren talar.
  • Visa alla namn– visar deltagarnas namn hela tiden.
  • Dölj alla namn– döljer mötesdeldeltagares namn förutom när du håller muspekaren över deras video.