1

Med sestankom kliknite PostavitevLayout icon.

2

Izberite Imena v videih in nato izberite eno od naslednjih možnosti:

  • Samodejno skrij imena, ko ne govorite— Privzeta možnost, ki ohranja imena skrita, dokler udeleženec ne spregovori.
  • Pokaži vsa imena—Vedno prikaže imena udeležencev.
  • Skrij vsa imena— Skrije imena udeležencev, razen ko premaknete miškin kazalec na njihov video.

Če želite prikazati ali skriti imena vseh udeležencev med sestankom, tapnite PostavitevLayout icon, nato preklopite Samodejno skrij imena vklop ali izklop.

Skrij imena vseh razen aktivnega govorca ali prikaži imena vseh udeležencev.

Če želite prikazati ali skriti imena vseh udeležencev med sestankom, tapnite PostavitevLayout icon, nato preklopite Samodejno skrij imena vklop ali izklop.

1

Med sestankom kliknite PostavitevLayout icon.

2

Izberite Imena v videih in nato izberite eno od naslednjih možnosti:

  • Samodejno skrij imena, ko ne govorite— Privzeta možnost, ki ohranja imena skrita, dokler udeleženec ne spregovori.
  • Pokaži vsa imena—Vedno prikazuje imena udeležencev.
  • Skrij vsa imena— Skrije imena udeležencev, razen ko premaknete miškin kazalec na njihov video.