Администратори на webex сайт

Преди потребителите с акаунт в Microsoft Teams да могат да използват раздела Webex в Microsoft Teams, администраторите на webex сайтове трябва да свържат акаунтите на потребителите в Webex със своите акаунти в Microsoft 365. Имейл адресите и за двата профила трябва да съвпадат, а безплатните акаунти на Microsoft Teams не могат да се използват.

1

От изгледа на клиента в https:/ / admin.webex.comотидете наУслуги.

2

Под Събрание изберете Сайтове, изберете сайта си и след това изберете Конфигуриране на сайт.

3

Под Общи настройки изберете Опциизасайта.

4

В секцията Интеграция на трети страни под Microsoft (Екипи на Microsoft 365 и Microsoft) проверете следните опции:

Квадратчета за отметка "Microsoft 365" и "Екипи"
  • Позволете на потребителите да влизат в Webex Срещи със своите акаунти в Microsoft 365 – потребителите на Microsoft Teams, чиито акаунти са свързани със своя акаунт в Microsoft 365, могат да използват акаунта си в Microsoft 365, за да влизат в "Събрания".

  • (По избор) Автоматично свързвайте потребителите с този webex сайт , ако имейл адресът на акаунта им в Webex съвпада с техния имейл адрес на Microsoft 365 –Позволява на потребителите на Microsoft Teams да започват срещи в своите Webex Лични стаи, без да влизат в браузър, да виждат наскоро съединени лични стаи и да преглеждат предстоящите срещи.

5

Изберете Добавяне на ново упълномощаване.

Добави нов бутон за упълномощаване

За повече информация относно оторизацията и разрешенията, които Webex иска, вижте Упълномощаване и разрешения, поискани за Microsoft 365 в Уебекс администрация на сайта и Webex контролен център.

6

Влезте в администраторския си акаунт и изберете Приемане.

7

Изберете Актуализиране.

След оторизация актуализации с ИД на наемател и наемател домейн подробности, вашият сайт може да се интегрира с Microsoft Teams.
Преди потребителите с акаунт в Microsoft Teams да могат да използват раздела Webex в Microsoft Teams, администраторите на webex сайтове трябва да свържат акаунтите на потребителите в Webex със своите акаунти в Microsoft 365. Имейл адресите и за двата профила трябва да съвпадат, а безплатните акаунти на Microsoft Teams не могат да се използват.

1

Влезте в администрацията на сайта на Webex и посетете Конфигурация > Общи настройки на сайта > Опции.

2

В секцията Интеграция на трети страни под Microsoft (Екипи на Microsoft 365 и Microsoft) проверете следните опции:

Квадратчета за отметка "Microsoft 365" и "Екипи"
  • Позволете на потребителите да влизат в Събрания със своите акаунти в Microsoft 365 – потребителите на екипи на Microsoft, чиито акаунти са свързани със своя акаунт в Microsoft 365, могат да използват акаунта си в Microsoft 365, за да влизат в "Събрания".

  • (По избор) Автоматично свързвайте потребителите с този webex сайт , ако имейл адресът на акаунта им в Webex съвпада с техния имейл адрес на Microsoft 365 –Позволява на потребителите на Microsoft Teams да започват срещи в своите Webex Лични стаи, без да влизат в браузър, да виждат наскоро съединени лични стаи и да преглеждат предстоящите срещи.

3

Изберете Добавяне на ново упълномощаване.

Добави нов бутон за упълномощаване

За повече информация относно оторизацията и разрешенията, които Webex иска, вижте Упълномощаване и разрешения, поискани за Microsoft 365 в Центъраза администриране и контрол на webex сайтове.

4

Влезте в администраторския си акаунт и изберете Приемане.

5

Изберете Актуализиране.

След оторизация актуализации с ИД на наемател и наемател домейн подробности, вашият сайт може да се интегрира с Microsoft Teams.

Глобални администратори на Microsoft 365 или администратори на екипи на Microsoft

Преди да започнете

Собствениците на екипи и членовете на екипа могат да виждат и инсталират приложението "Събрания " в магазина на microsoft Teams само след като глобалният администратор за Microsoft 365 е използвал следните стъпки, за да даде разрешение.

Ако имате оторизиран от FedRAMP Webex сайт, вижте Разрешаване на приложението за оторизирани от FedRAMP Webex срещи за Microsoft 365 , за да настроите интеграцията.

1

Отидете в центъра за администриране на Microsoft Teams и изберете Настройки > услуги и добавки, след което изберете Екипи наMicrosoft.

2

Под Външни приложенияпо подразбиране Разрешаването на външни приложения в екипите на Microsoft е включено. Ако изключите този превключвател, всички външни приложения на трети страни са деактивирани. Уверете се, че разрешавате външни приложения в Microsoft Teams.

3

Уверете се, че Разрешаване на странично зареждане на външни приложения е изключено.

4

Включете приложението, като поставите отметка в квадратчето Срещи на Cisco Webex.

5

Изберете Запиши.

Преди да започнете

За да инсталирате webex събранията за правителствено приложение за Microsoft 365, включете Разрешаване на външни приложения в екипи на Microsoft и Разрешаване на странично зареждане на външни приложения. За информация как да изтеглите инсталационния пакет, се свържете с webex-microsoft-bot-feedback@cisco.com и включете MS Teams FedRAMP изтегляне като предмет.

Преди потребителите с акаунт в Microsoft Teams да могат да използват раздела Webex в Microsoft Teams, администраторите на webex сайтове трябва да свържат акаунтите на потребителите в Webex със своите акаунти в Microsoft 365. Имейл адресите и за двата профила трябва да съвпадат.

1

Влезте в Microsoft Teams с вашия акаунт на администратор.

2

Щракнете върху Приложенияислед това изберете Качване на персонализирано приложение > Качване за <tenant name="">.

3

Намерете Webex срещи за правителство.zip на локалния си компютър и го отворете.

4

Щракнете върху Webex събрания за правителствоислед това щракнете върху Добави.

5

Щракнете върху Дайте разрешениеи след това въведете паролата си, ако се изисква.

6

Щракнете върху Приемане , за да предоставите на Webex Meetings исканитеразрешения.

Ако сте глобален администратор на Microsoft 365 или администратор на екипи на Microsoft, можете да зададете Webex сайт за цялата ви организация. Когато зададете уебекс сайтв целия организация, всеки канал във вашата организация използва този сайт, ако не е зададен друг сайт. Все още можете да зададете друг сайт за себе си или за екип.

1

Ако във вашата организация има други администратори на Microsoft Teams, те може вече да са задали сайт за вашата организация. За да проверите дали е зададен или не сайт, в личен чат с бота Webex Meetings въведете сайт org и натиснете Enter.

2

Ако webex сайтът не е зададен или искате да зададете друг, въведете сайт org [URL адресна webex сайт] и натиснете Enter. URL адресът на вашия Webex сайт обикновено е във формат company.webex.com.

3

Ако искате да премахнете webex сайта като по подразбиране за вашата организация, въведете сайт org нулиране и натиснете Enter.

1

В Екипи на Microsoft изберете Добавяне на разделДобавяне на икона на раздел в горната част на канала.

2

Потърсете и изберете приложението Webex Срещи .

Ако не получите никакви резултати от търсенето, уверете се, че имате версия 2.0 или по-нова на приложението "Събрания ". За повече информация вижте Добавяне или актуализиране на приложението за събрания на Webex за екип.

3

Следвайте инструкциите на екрана и, ако получите подкана, приемете исканите разрешения.

4

Кликнете върху Съгласие от името на вашата организация в прозореца за искане на разрешение, така че всяко лице във вашата организация да не трябва да приема исканите разрешения поотделно.

Глобалните администратори на Microsoft 365 или администраторите на екипи на Microsoft могат да използват тези общи за организацията команди с приложението "Събрания ".


Командите за оргове на сайта не отварят менюто с команди. Въведете пълните команди, за да ги използвате.

Команда

Описание

сайт org [ организация Webex сайт URL]

Пример: сайт орг mysite.webex.com

Задава URL адреса на webex сайта за канали във вашата организация. Когато споделяте връзка за събрание, вашата организация Webex сайт URL се използва, освен ако не зададете различен за себе си или екип.

сайт орг

Показва сайта, зададен в момента за вашата организация.

сайт org нулиране

Премахва URL адреса на уебекс сайта ви в целия организация.