Webex-webbplatsadministratörer

Innan användare med ett Microsoft Teams-konto kan använda Webex-fliken i Microsoft Teams måste Webex-webbplatsadministratörerlänka användares Webex-konton till sina Microsoft 365-konton. E-postadresserna för båda kontona ska vara samma och kostnadsfria konton för Microsoft Teams kan inte användas.

1

Från kundvyn i https:///supportadmin.webex.com du till Tjänster.

2

Under Möte väljer du Webbplatser, markerar din webbplats och väljer sedan Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer du Webbplatsalternativ.

4

Under avsnittet Tredjepartsintegrering under Microsoft (Microsoft 365 och Microsoft Teams) ska du kontrollera följande alternativ:

Kryssrutor för Microsoft 365 och Teams
  • Tillåt användare att logga in på Webex Meetings med sina Microsoft 365-konton – Microsoft Teams-användare vars konton är länkade till sina Microsoft 365-konton kan använda sina Microsoft 365-konton för att logga in på -möten.

  • (Valfritt) Länka användare automatiskt till den här Webex-webbplatsen om e-postadressen på deras Webex-konto är samma som deras Microsoft 365-e-postadress – låter Microsoft Teams-användare starta möten i sina personliga Webex-rum utan att logga in på en webbläsare, se nyligen anslöt personliga rum och visa kommande möten.

5

Välj Lägg till ny auktorisering.

6

Logga in på ditt administratörskonto och välj Godkänn.

7

Välj Uppdatera.

När behörighetsuppdateringen har uppdateras med innehavarens ID och klientens domän uppgifter kan din -webbplats integreras med Microsoft Teams.
Innan användare med ett Microsoft Teams-konto kan använda Webex-fliken i Microsoft Teams måste Webex-webbplatsadministratörerlänka användares Webex-konton till sina Microsoft 365-konton. E-postadresserna för båda kontona ska vara samma och kostnadsfria konton för Microsoft Teams kan inte användas.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ .

2

Under avsnittet Tredjepartsintegrering under Microsoft (Microsoft 365 och Microsoft Teams) ska du kontrollera följande alternativ:

Kryssrutor för Microsoft 365 och Teams
  • Tillåt användare att logga in på Meetings med sina Microsoft 365-konton – Microsoft Teams-användare vars konton är länkade till sina Microsoft 365-konton kan använda sina Microsoft 365-konton för att logga in på -möten.

  • (Valfritt) Länka användare automatiskt till den här Webex-webbplatsen om e-postadressen på deras Webex-konto är samma som deras Microsoft 365-e-postadress – låter Microsoft Teams-användare starta möten i sina personliga Webex-rum utan att logga in på en webbläsare, se nyligen anslöt personliga rum och visa kommande möten.

3

Välj Lägg till ny auktorisering.

4

Logga in på ditt administratörskonto och välj Godkänn.

5

Välj Uppdatera.

När behörighetsuppdateringen har uppdateras med innehavarens ID och klientens domän uppgifter kan din -webbplats integreras med Microsoft Teams.

Microsoft 365 globala administratörer eller Microsoft Teams-administratörer

Innan du börjar

Team ägare och team medlemmar kan se och installera Meetings-appen i Microsoft Teams-arkivet endast efter att den globala administratören för Microsoft 365 har använt följande steg för att ge behörighet.

Om du har en FedRAMP-auktoriserad Webex-webbplats, se Aktivera FedRAMP-auktoriserad Webex Meetings-app för Microsoft 365 för att konfigurera integreringen.

1

Gå till Microsoft Teams admin center och välj Inställningar > Tjänster och tillägg ochvälj sedan Microsoft Teams.

2

Tillåt som standard att externa appar i Microsoft Teams är aktiverade under externa appar . Om du stänger av den här växeln inaktive ras alla externa appar från tredje part. Se till att du tillåter externa appar i Microsoft Teams.

För mer information, gå till admin-inställningar för appar i Microsoft Teams.

3

Kontrol lera att Tillåt inläsning av externa appar är avstängt .

4

Aktivera appen genom att markera Cisco Webex Meetings kryssrutan.

5

Välj Spara.

Innan du börjar

För att installera Webex Meetings för myndigheter-appen för Microsoft 365 aktiverar du Tillåt externa appar i Microsoft Teamsoch tillåter inläsning av externa appar. För information om hur du hämtar installationspaketet kan du kontakta webex-microsoft-bot-feedback@cisco.com och inkludera FEDRAMP-hämtning i MS Teams som ämne.

Innan användare med ett Microsoft Teams-konto kan använda Webex-fliken i Microsoft Teams måste Webex-webbplatsadministratörer länka användares Webex-konton till sina Microsoft 365-konton. E-postadresserna för båda kontona måste matcha.

1

Logga in i Microsoft Teams med ditt administratörskonto.

2

Klicka Appar och välj sedan Överför ett anpassat program som >Överför för . <tenant name="">

3

Leta Webex Meetings din lokala dator för Government.zip och öppna den.

4

Klicka Webex Meetings för Myndigheter ochsedan på Lägg till.

5

Klicka på Gebehörighet och ange sedan ditt lösenord om det behövs.

6

Klicka på Acceptera om du Webex Meetings de behörigheter som efterfrågas .

Om du är en Global Microsoft 365-administratör eller Microsoft Teams-administratör kan du konfigurera en Webex-webbplats för hela din organisation. När du anger en organisationsomfattande Webex-webbplatsanvänder alla kanaler i organisationen webbplatsen om ingen annan webbplats har ställts in. Du kan fortfarande ställa in en annan webbplats för dig själv eller för ett team.

1

Om det finns andra Microsoft Teams-administratörer i din organisation kan de redan ha ställt in en webbplats för din organisation. För att kontrollera om en webbplats har ställts in eller inte kan du i en privat chatt med Webex Meetings skriva webbplatsorganisationen och trycka på Enter.

2

Om Webex-webbplatsen inte har ställts in eller om du vill ställa in en annan skriver du in webbplatsorganisationen [URL för Webex-webbplatsen] och trycker på Enter. URL :en till din Webex-webbplats är vanligtvis i formatet företag.webex.com.

3

Om du vill ta bort Webex-webbplatsen som standard för din organisation, skriv då webbplatsorganisationsåterställning och tryck på Enter.

1

I Microsoft Teams väljer du Lägg tillLägg till en flikikon en flik högst upp i kanalen.

2

Sök efter och välj Webex Meetings appen.

Om du inte får några sökresultat ska du se till att du har version 2.0 eller senare av Meetings-appen . Mer information finns i Lägg till eller uppdatera Webex Meetings för ett team.

3

Följ anvisningarna på skärmen och godkänn de behörigheter som efterfrågas vid uppmaning.

4

Klicka på Godkänn för din organisations räkning i fönstret för behörighetsbegäran så att varje person i din organisation inte behöver godkänna de begärda behörigheterna individuellt.

Microsoft 365 globala administratörer eller Microsoft Teams-administratörer kan använda dessa organisationsomfattande kommandon med Meetings-appen .


Webbplatsorganisationens kommandon öppnar inte kommandona. Skriv in de fullständiga kommandona för att använda dem.

Kommando

Beskrivning

webbplatsorganisation [organisationens URL till Webex-webbplatsen]

Exempel: organisationswebbplats mysite.webex.com

Anger URL för Webex-webbplatsen för kanaler i din organisation. När du delar en möteslänk används URL:en till din organisations Webex-webbplats om du inte anger en annan för dig själv eller ett team.

webbplatsorganisation

Visar den webbplats som för närvarande är inställd för din organisation.

organisationsåterställning för webbplats

Tar bort URL:en till din organisationsomfattande Webex-webbplats .