מנהלי אתר Webex

כדי שמשתמשים שיש להם חשבון Microsoft Teams יוכלו להשתמש בלשונית Webex ב-Microsoft Teams, מנהלי אתר Webex חייבים לקשר את חשבונות Webex של המשתמשים לחשבונות Microsoft 365 שלהם. כתובות הדוא"ל של שני החשבונות צריכות להתאים ולא ניתן להשתמש בחשבונות חינמיים של Microsoft Teams.

1

מתצוגת הלקוח ב-https:/ / admin.webex.com, עבור אל שירותים.

2

תחת פגישה, בחר אתרים, בחר את האתר שלך ולאחר מכן בחר קבע תצורה של אתר.

3

תחת הגדרות נפוצות, בחר אפשרויות אתר.

4

במקטע 'שילוב של צד שלישי', תחת Microsoft (Microsoft 365 ו-Microsoft Teams), סמן את האפשרויות הבאות:

תיבות סימון של האפשרויות Microsoft 365 ו-Teams
  • אפשר למשתמשים להיכנס אל Webex Meetings עם חשבונות Microsoft 365 שלהם -מ שתמשי Microsoft Teams שהחשבונות שלהם מקושרים לחשבון Microsoft 365 שלהם יכולים להשתמש בחשבון Microsoft 365 כדי להיכנס אל Meetings.

  • (אופציונלי) קשר משתמשים באופן אוטומטי לאתר Webex הזה אם כתובת הדוא"ל של חשבון Webex שלהם תואמת לכתובת הדוא"ל שלהם ב-Microsoft 365 - הדבר מאפשר למשתמשי Microsoft Teams להתחיל פגישות בחדרים האישיים שלהם ב-Webex מבלי להיכנס לדפדפן, לראות את החדרים האישיים שהצטרפו לאחרונה ולהציג פגישות קרובות.

5

בחר הוסף הרשאה חדשה.

לחצן 'הוסף הרשאה חדשה'

לקבלת מידע נוסף על האישור וההרשאות ש-Webex מבקש, ראה האישור והרשאות המבוקשים עבור Microsoft 365 בניהול אתר Webex וב-Webex Control Hub.

6

היכנס לחשבון מנהל המערכת שלך ובחר קבל.

7

בחר עדכן.

לאחר שהאישור מתעדכן עם מזהה הדייר ופרטי הדומיין של הדייר, האתר שלך יכול להשתלב עם Microsoft Teams.
כדי שמשתמשים שיש להם חשבון Microsoft Teams יוכלו להשתמש בלשונית Webex ב-Microsoft Teams, מנהלי אתר Webex חייבים לקשר את חשבונות Webex של המשתמשים לחשבונות Microsoft 365 שלהם. כתובות הדוא"ל של שני החשבונות צריכות להתאים ולא ניתן להשתמש בחשבונות חינמיים של Microsoft Teams.

1

היכנס אל ניהול אתר של Webex ועבור אל קביעת תצורה > הגדרות אתר נפוצות > אפשרויות.

2

במקטע 'שילוב של צד שלישי', תחת Microsoft (Microsoft 365 ו-Microsoft Teams), סמן את האפשרויות הבאות:

תיבות סימון של האפשרויות Microsoft 365 ו-Teams
  • אפשר למשתמשים להיכנס אל Meetings עם חשבונות Microsoft 365 שלהם - משתמשי Microsoft Teams שהחשבונות שלהם מקושרים לחשבון Microsoft 365 שלהם יכולים להשתמש בחשבון Microsoft 365 כדי להיכנס אל Meetings.

  • (אופציונלי) קשר משתמשים באופן אוטומטי לאתר Webex הזה אם כתובת הדוא"ל של חשבון Webex שלהם תואמת לכתובת הדוא"ל שלהם ב-Microsoft 365 - הדבר מאפשר למשתמשי Microsoft Teams להתחיל פגישות בחדרים האישיים שלהם ב-Webex מבלי להיכנס לדפדפן, לראות את החדרים האישיים שהצטרפו לאחרונה ולהציג פגישות קרובות.

3

בחר הוסף הרשאה חדשה.

לחצן 'הוסף הרשאה חדשה'

לקבלת מידע נוסף על האישור וההרשאות ש-Webex מבקש, ראה האישור והרשאות המבוקשים עבור Microsoft 365 בניהול אתר Webex וב-Webex Control Hub.

4

היכנס לחשבון מנהל המערכת שלך ובחר קבל.

5

בחר עדכן.

לאחר שהאישור מתעדכן עם מזהה הדייר ופרטי הדומיין של הדייר, האתר שלך יכול להשתלב עם Microsoft Teams.

מנהלי מערכת כלליים של Microsoft 365 או מנהלי מערכת של Microsoft Teams

לפני שתתחיל

הבעלים של הצוות וחברי הצוות יכולים לראות ולהתקין את היישום Meetings ב-Microsoft Teams Store רק לאחר שמנהל המערכת הכללי של Microsoft 365 השתמש בשלבים הבאים כדי להעניק הרשאה.

אם יש לך אתר אינטרנט מורשה על-ידי FedRAMP, ראה הפעלת יישום Webex Meetings המורשה על-ידי FedRAMP עבור Microsoft 365 להגדרת השילוב.

1

עבור אל מרכז הניהול של Microsoft Teams ובחר הגדרות > שירותים ותוספות, ולאחר מכן בחר Microsoft Teams.

2

תחת יישומים חיצוניים, האפשרות אפשר יישומים חיצוניים ב-Microsoft Teams מופעלת כברירת מחדל. אם תכבה את הבורר הזה, כל היישומים החיצוניים של צד שלישי יושבתו. הקפד לאפשר יישומים חיצוניים ב-Microsoft Teams.

לקבלת מידע נוסף, עבור אל הגדרות ניהול עבור יישומים ב-Microsoft Teams.

3

ודא כי האפשרות אפשר טעינה מהצד של יישומים חיצוניים כבויה.

4

הפעל את היישום על-ידי בחירה בתיבת הסימון Cisco Webex Meetings.

5

בחר שמור.

לפני שתתחיל

כדי להתקין את היישום Webex Meetings for Government עבור Microsoft 365, הפעל את האפשרויות אפשר יישומים חיצוניים ב-Microsoft Teams ואפשר טעינה מהצד של יישומים חיצוניים. לקבלת מידע על אופן ההורדה של חבילת ההתקנה, צור קשר עם webex-microsoft-bot-feedback@cisco.com וציין MS Teams FedRAMP download בשורת הנושא.

כדי שמשתמשים שיש להם חשבון Microsoft Teams יוכלו להשתמש בלשונית Webex ב-Microsoft Teams, מנהלי אתר Webex חייבים לקשר את חשבונות Webex של המשתמשים לחשבונות Microsoft 365 שלהם. כתובות הדוא"ל עבור שני החשבונות צריכות להתאים.

1

היכנס אל Microsoft Teams עם חשבון מנהל המערכת שלך.

2

לחץ על יישומים ולאחר מכן בחר העלה יישום מותאם אישית > העלה עבור <tenant name="">.

3

אתר את הקובץ Webex Meetings for Government.zip במחשב המקומי ופתח אותו.

4

לחץ על Webex Meetings for Government, ולאחר מכן לחץ על הוסף.

5

לחץ על הענק הרשאה ולאחר מכן הזן את הסיסמה שלך, במידת הצורך.

6

לחץ על קבל כעדי להעניק ל-Webex Meetings את ההרשאות המבוקשות .

אם אתה מנהל כללי של Microsoft 365 או מנהל מערכת של Microsoft Teams, באפשרותך להגדיר אתר Webex לארגון כולו. בעת הגדרת אתר Webex בארגון כולו, כל ערוץ בארגון משתמש באתר הזה אם לא הוגדר אתר אחר. אתה עדיין יכול להגדיר אתר אחר לעצמך או לצוות.

1

אם קיימים מנהלי Microsoft Teams אחרים בארגון שלך, ייתכן שהם כבר הגדירו אתר עבור הארגון. כדי לבדוק אם אתר הוגדר או לא, בצ'אט פרטי עם הבוט של Webex Meetings, הקלד ארגון אתר והקש Enter.

2

אם אתר Webex לא הוגדר, או אם ברצונך להגדיר אתר אחר, הקלד site org [Webex site URL] והקש Enter. כתובת ה-URL של אתר Webex היא בדרך כלל בתבנית company.webex.com.

3

אם ברצונך להסיר את אתר Webex כברירת מחדל עבור הארגון שלך, הקלד site org reset והקש Enter.

1

ב-Microsoft Teams, בחר הוסף לשונית הוספת סמל לשונית בחלק העליון של הערוץ.

2

חפש ובחר את היישום Webex Meetings.

אם אינך מקבל תוצאות חיפוש, ודא שברשותך גרסה 2.0 ואילך של היישום Meetings. לקבלת מידע נוסף, ראה הוספה או עדכון של היישום Webex Meetings עבור צוות.

3

בצע את ההוראות המופיעות על המסך, ואם תתבקש, אשר את ההרשאות המבוקשות.

4

לחץ על הסכמם בשם הארגון בחלון בקשת ההרשאה כדי למנוע מצב שבו כל אדם בארגון יצטרך לאשר את ההרשאות המבוקשות בנפרד.

מנהלי מערכת כלליים של Microsoft 365 או מנהלי מערכת של Microsoft Teams יכולים להשתמש בפקודות בארגון כולו עם היישום Meetings.


פקודות site org לא פותחות את תפריט הפקודות. הקלד את הפקודות המלאות כדי להשתמש בהן.

פקודה

תיאור

site org [ organization Webex site URL ]

דוגמה: site org mysite.webex.com

מגדירה את כתובת ה-URL של אתר Webex עבור ערוצים בארגון שלך. כאשר תשתף קישור לפגישה, ייעשה שימוש בכתובת ה-URL של אתר Webex של הארגון, אלא אם תגדיר כתובת אחרת עבורך או עבור צוות.

site org

מציגה את האתר המוגדר כעת עבור הארגון שלך.

site org reset

מסירה את כתובת ה-URL של אתר Webex של הארגון כולו.