Webex-sitebeheerders

Voordat gebruikers met een Microsoft Teams-account het tabblad Webex in Microsoft Teams kunnen gebruiken, moeten Webex-sitebeheerdersde Webex-accounts van gebruikers koppelen aan hun Microsoft 365-accounts. De e-mailadressen van beide accounts moeten overeenkomen en de gratis Microsoft Teams-accounts kunnen niet worden gebruikt.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services.

2

Selecteer onder Vergadering de optie Sites, kies uw site en selecteer vervolgens Site configureren.

3

Selecteer onder Algemene instellingen de optie Site-opties.

4

Controleer de volgende opties in het gedeelte Integratie van derden onder Microsoft (Microsoft 365 en Microsoft Teams)

Selectievakjes voor de opties Microsoft 365 en Teams
  • Gebruikers toestaan om zich aan te melden bij Webex Meetings met hun Microsoft 365-account: gebruikers van Microsoft Teams wiens account is gekoppeld aan hun Microsoft 365-account, kunnen hun Microsoft 365-account gebruiken om zich aan te melden bij Meetings.

  • (Optioneel) Gebruikers met deze Webex-siteautomatisch koppelen als het e-mailadres van hun Webex-account overeenkomt met het e-mailadres voor Microsoft 365: hiermee kunnen gebruikers van Microsoft Teams vergaderingen starten in hun persoonlijke Webex-ruimten zonder zich aan te melden bij een browser, de recent samengevoegde persoonlijke ruimten te bekijken en aankomende vergaderingen weer te geven.

5

Selecteer nieuwe autorisatie toevoegen.

Knop nieuwe autorisatie toevoegen

Voor meer informatie over de autorisatie en toestemmingen die Webex-aanvragen hebben aangevraagd, zie Autorisatie en toestemmingen die zijn vereist voor Microsoft 365 in Webex-Sitebeheer en Webex Control Hub.

6

Meld u aan bij uw beheerdersaccount en selecteer Accepteren.

7

Selecteer Bijwerken.

Nadat de autorisatie is bijgewerkt met de tenant-id en tenant domein gegevens, kan uw site integreren met Microsoft Teams.
Voordat gebruikers met een Microsoft Teams-account het tabblad Webex in Microsoft Teams kunnen gebruiken, moeten Webex-sitebeheerdersde Webex-accounts van gebruikers koppelen aan hun Microsoft 365-accounts. De e-mailadressen van beide accounts moeten overeenkomen en de gratis Microsoft Teams-accounts kunnen niet worden gebruikt.

1

Meld u aan bij Webex Sitebeheer ga naar Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties .

2

Controleer de volgende opties in het gedeelte Integratie van derden onder Microsoft (Microsoft 365 en Microsoft Teams)

Selectievakjes voor de opties Microsoft 365 en Teams
  • Gebruikers toestaan zich aan te melden bij vergaderingen met hun Microsoft 365-account: gebruikers van Microsoft Teams wiens account is gekoppeld aan hun Microsoft 365-account, kunnen hun Microsoft 365-account gebruiken om zich aan te melden bij Meetings.

  • (Optioneel) Gebruikers met deze Webex-siteautomatisch koppelen als het e-mailadres van hun Webex-account overeenkomt met het e-mailadres voor Microsoft 365: hiermee kunnen gebruikers van Microsoft Teams vergaderingen starten in hun persoonlijke Webex-ruimten zonder zich aan te melden bij een browser, de recent samengevoegde persoonlijke ruimten te bekijken en aankomende vergaderingen weer te geven.

3

Selecteer nieuwe autorisatie toevoegen.

Knop nieuwe autorisatie toevoegen

Voor meer informatie over de autorisatie en toestemmingen die Webex-aanvragen hebben ingediend, zie Autorisatie en toestemmingen die zijn vereist voor Microsoft 365 in Webex Sitebeheer en Control Hub.

4

Meld u aan bij uw beheerdersaccount en selecteer Accepteren.

5

Selecteer Bijwerken.

Nadat de autorisatie is bijgewerkt met de tenant-id en tenant domein gegevens, kan uw site integreren met Microsoft Teams.

Microsoft 365 algemene beheerders of Microsoft Teams-beheerders

Voordat u begint

Team eigenaren en team leden kunnen de meetings-app in de Microsoft Teams Store alleen zien en installeren nadat de globale beheerder voor Microsoft 365 de volgende stappen heeft gebruikt om toestemming te verlenen.

Als u een FedRAMP-geautoriseerde Webex-site hebt, zie De FedRAMP-geautoriseerde Webex Meetings-app voor Microsoft 365 inschakelen om de integratie in te stellen.

1

Ga naar het beheercentrum van Microsoft Teams, selecteer Instellingen > Services & invoeginstellingenen selecteer vervolgens Microsoft Teams.

2

Onder externe appsis het standaard toestaan om externe apps in micro soft teams in te scha kelen. Als u deze schakel optie uitschakelt, worden alle externe apps van derden uitgeschakeld. Zorg ervoor dat u externe apps toestaat in micro soft teams.

3

Zorg ervoor dat het toestaan van extern laden van externe apps is uitgeschakeld.

4

Schakel de app in door het selectievakje Cisco Webex Meetings in te schakel.

5

Selecteer Opslaan.

Voordat u begint

Als u de app voor Webex Meetings voor overheid voor Microsoft 365 wilt installeren, schakelt u Externe apps toestaan in Microsoft Teams in en staat u toe dat externe apps aan de zijkant worden geladen. Voor informatie over het downloaden van het installatiepakket, neem contact op webex-microsoft-bot-feedback@cisco.com en vermeldt u de download van MS Teams FedRAMP als onderwerp.

Voordat gebruikers met een Microsoft Teams-account het tabblad Webex in Microsoft Teams kunnen gebruiken, moeten Webex-sitebeheerders de Webex-accounts van gebruikers koppelen aan hun Microsoft 365-accounts. De e-mail adressen van beide accounts moeten overeenkomen.

1

Meld u aan bij Microsoft Teams met uw beheerdersaccount.

2

Klik op Appsen selecteer Vervolgens Een aangepaste app uploaden > uploaden voor <tenant name="">.

3

Zoek Webex Meetings voor Government.zip op uw lokale computer en open deze.

4

Klik Webex Meetings voor overheiden klik vervolgens op Toevoegen.

5

Klik op Toestemming verlenenen voer vervolgens uw wachtwoord in, indien vereist.

6

Klik op Accepteren om de Webex Meetingsde gevraagde toestemmingen te verlenen .

Als u een algemene beheerder van Microsoft 365 of Microsoft Teams-beheerder bent, kunt u een Webex-site instellen voor uw hele organisatie. Als u een Webex-site voor de hele organisatie in stelt, gebruikt elk kanaal in uw organisatie die site als er geen andere site is ingesteld. U kunt nog steeds een andere site instellen voor uzelfof voor een team.

1

Als er andere Microsoft Teams-beheerders in uw organisatie zijn, heeft deze mogelijk al een site voor uw organisatie ingesteld. Als u wilt controleren of een site is ingesteld, typt u in een privéchat met de bot Webex Meetings siteen drukt u op Enter.

2

Als de Webex-site niet is ingesteld of u wilt een andere instellen, typt u site organisatie [URLWebex-site] en drukt u op Enter. De URL van uw Webex-site wordt gewoonlijk weergegeven in de indeling bedrijf.webex.com.

3

Als u de Webex-site wilt verwijderen als de standaard voor uw organisatie, typt u de siteorganisatie herstellen en drukt u op Enter.

1

Selecteer in Microsoft Teams de optie Een tabblad toevoegenPictogram Een tabblad toevoegen bovenaan het kanaal.

2

Zoek de Webex Meetings en selecteer deze.

Als u geen zoekresultaten krijgt, moet u ervoor zorgen dat u versie 2.0 of hoger van de app Meetings hebt. Zie De -app voor een team toevoegen of Webex Meetings bijwerken voor meer informatie.

3

Volg de instructies op het scherm en accepteer de gevraagde toestemmingen als u hierom wordt gevraagd.

4

Klik op Toestemming geven namens uw organisatie in het venster toestemmingsverzoek zodat elke persoon in uw organisatie de gevraagde toestemmingen niet afzonderlijk hoeft te accepteren.

Microsoft 365 algemene beheerders of Microsoft Teams-beheerders kunnen deze opdrachten voor de hele organisatie gebruiken met de Meetings-app .


In de opdrachten van de sitewebsite wordt het menu Opdrachten niet geopend. Typ de volledige opdrachten om deze te gebruiken.

Opdracht

Beschrijving

site organisatie [URL van Webex-organisatie]

Voorbeeld: site organisatie mysite.webex.com

Hiermee wordt de Webex-site-URL voor kanalen in uw organisatie stelt. Wanneer u een vergaderkoppeling deelt, wordt de URL van de Webex-site van uw organisatie gebruikt, tenzij u een andere URL in stelt voor uzelf of een team.

site-organisatie

Geeft de site weer die momenteel is ingesteld voor uw organisatie.

site organisatie herstellen

Hiermee wordt de URL van de Webex-site voor uw organisatie verwijderd.