Кликнете върху , и изберете от следното:

  • My Computer + име на устройство — Повикването е приключило на компютъра и на Webex устройство.
  • My Computer —Обаждането е приключило само на компютъра и продължава на Webex устройство.